Skip to main content

Birleşik Krallık (BK) ve Avrupa Birliği (AB) arasında gerçekleşen son anlaşmada  “Çekilme Anlaşması” (Withdrawal Agreement) metninin henüz İngiliz Parlamentosu Avam Kamarası tarafından onaylanmamış olduğu; bu durumun BK’nin 29 Mart 2019 tarihinden itibaren 21 ay sürmesi düşünülen  geçiş süreci devreye girmeden AB’den “anlaşmasız çıkış” (no-deal Brexit) senaryosunun gerçekleşme ihtimalinin sürmesi anlamına geldiği belirtilmekte ve bu durumda,   AB Komisyonu ve  İngiliz hükümetinin anlaşmasız çıkış senaryosuna ilişkin yaptıkları teknik bilgi notu açıklamalarına göre BK İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığı tarafından 2 Şubat 2019 tarihinde yayımlanan “Using the UKCA  marking if the UK leaves the EU without a deal” başlıklı kılavuz vasıtasıyla yeni ürün işareti olarak belirlenen “UKCA” (UK Conformity Assessed) işaretinin kullanım esaslarının detaylandırıldığı belirtilmektedir.

İlgili  yazıda,   BK’nin AB’den anlaşmasız ayrıldığı senaryoda  makine ve elektrikli cihazlar gibi ürünlerin AB yönetmeliklerine göre CE belgelerinin ve CE işaretinin  BK pazarında belirli bir süre daha geçerli olacağı ve CE işaretinin geçerliliği sona ermeden gerekli hazırlıkların yapılabilmesini teminen firmalara yeterli müddet tanınarak bilgi verileceği; ancak ürünün uygunluk değerlendirmesinin üçüncü kuruluşlar tarafından yapılmasının zorunlu olduğu ve değerlendirmenin BK’de yerleşik kuruluşlarca  gerçekleştirildiği durumlarda, CE işareti yerine UKCA işaretinin kullanılmasının zorunlu hale geleceği bildirildiği ifade edilmektedir. Diğer taraftan, olası bir anlaşmasız çıkış senaryosunda BK’de yerleşik kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen uygunluk değerlendirme testlerinin AB tarafından tanınmayacağı; ürünlerini AB pazarında satmak isteyen firmaların söz konusu testleri AB tarafından tanınan kuruluşlarda gerçekleştirmesi ya da hâlihazırdaki test sonuçlarını ayrılma gerçekleşmeden önce AB’deki kuruluşlara transfer etmesi gerekeceği bildirilmektedir.