Skip to main content

ce işareti

AB CE YÖNETMELİKLERİ

CE işareti yalnızca bir ürün bir veya daha fazla CE İşaretleme Yönergesi veya Yönetmeliği kapsamındaysa gereklidir. Aşağıda CE İşaretleme Direktifleri ve yönetmeliklerinin bir listesini bulabilirsiniz.(Avrupa Birliği direktifleri / CE işaretinin kapsadığı ürünlere iliştirilmesini gerektiren düzenlemeler):

 1. Makina Yönetmeliği – 2006/42/EC
 2. Alçak Gerilim Yönetmeliği – 2014/35/EU
 3. EMC Yönetmeliği – 2014/30/EU
 4. Medikal Cihazlar Yönetmeliği – 93/42/EEC
 5. Kişisel Koruyucu Ekipmanlar Yönetmeliği (Regulation (EU) 2016/425)
 6. Construction Products Regulation – Regulation (EU) No 305/2011
 7. Pressure Equipment Directive – 2014/68/EU
 8. REACH – Regulation (EC) No 1907/2006
 9. RoHS – Restriction of Hazardous Substances – Directive – 2011/65/EU
 10. Waste Electrical and Electronic Equipment Directive – 2012/19/EU
 11. ATEX Directive – 2014/34/EU
 12. Toy Directive – 2009/48/EU
 13. Radio Equipment Directive – 2014/53/EU
 14. Recreational Craft Directive – 2013/53/EU
 15. Active Implantable Medical Devices Directive – 90/385/EEC
 16. Explosive for Civil Use Directive – 93/15/EEC
 17. Noise Emission in the Environment Directive – 2000/14/EC
 18. Gas Appliances Directive – 2009/142/EC
 19. Lifts Directive – 2014/33/EU
 20. Pyrotechnic Directive – 2007/23/EC
 21. Measuring Instruments Directive – 2004/22/EC