Skip to main content

CE işaretleme/belgelendirme işlemi altı adımdan oluşur;

ADIM  1: UYGULANABİLİR YÖNETMELİKLERİN BELİRLENMESİ

İlk adım, ürününüzün CE işaretli olup olmadığını belirlemektir. Tüm ürünlerin CE İşareti olması gerekmez, yalnızca CE İşareti Direktiflerinin en az birinin kapsamına giren ürünler. Bir dizi ürünü kapsayan 20’den fazla ürün Direktifi ve Yönetmeliği vardır. Bu tür ürünler arasında elektrikli ekipman, makine, tıbbi cihaz, oyuncak, basınçlı ekipman, KKD, kablosuz cihaz ve inşaat ürünleri bulunur (ancak bunlarla sınırlı değildir). Hangi Mevzuatın uygulanabileceğini belirlemek, her Direktifin / Yönetmeliğin kapsamını okumak için basit bir alıştırmayı içerir. Ardından hangisinin geçerli olduğunu belirlemek için kapsamı ürününüze uygulamanız gerekir. (Aşağıdaki Alçak Gerilim Direktifi kapsamına bir örnek). Ürününüz için birden fazla Yönerge / Yönetmelik olabileceğini unutmayın! Ürününüzün CE işaretleme Direktifleri kapsamında değilse, ürününüzün CE işaretli olması gerekmediğini, ancak diğer ürün Direktif (ler) inin kapsamına gireceğini unutmayın.

ADIM 2: YÖNETMELİKLERİN UYGULANABİLİR TEMEL GEREKLERİNİN TESPİTİ

Hangi Mevzuatın uygulanabileceğini belirlemek, her Direktifin / Yönetmeliğin kapsamını okumak için basit bir alıştırmayı içerir. Ardından hangisinin geçerli olduğunu belirlemek için kapsamı ürününüze uygulamanız gerekir. (Aşağıdaki Alçak Gerilim Direktifi kapsamına bir örnek). Ürününüz için birden fazla Yönerge / Yönetmelik olabileceğini unutmayın! Ürününüzün CE işaretleme Direktifleri kapsamında değilse, ürününüzün CE işaretli olması gerekmediğini, ancak diğer ürün Direktif (ler) inin kapsamına gireceğini unutmayın.

ADIM 3: UYGUNLUK DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN DOĞRU ROTANIN ÇİZİLMESİ

CE İşareti süreci her zaman bir kendi kendini beyan etme sürecidir, ancak üçüncü bir tarafı dahil etmeniz gerekebilir. Bu, “tasdik sistemi” içinde belirtilir ve Direktif arasında değişiklik gösterir. Bazı ürünler (invaziv tıbbi cihazlar veya yangın alarm sistemleri gibi) bir dereceye kadar yetkili bir üçüncü tarafın katılımı için zorunlu bir şarta sahip ola

ADIM 4: ÜRÜN UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tüm gereksinimler belirlendiğinde, ürünün Direktif (ler) in temel gereksinimlerini karşıladığına dair kanıtlara ihtiyacınız vardır.

Bu genellikle bazı değerlendirme ve / veya testler içerir. Genellikle, 2. adımda tanımlanan uygulanabilir uyumlaştırılmış standart (lar) ın gerekliliklerinin karşılanmasını sağlayacaktır.

ADIM 5: UYGUN TEKNİK DOSYAYI HAZIRLAMA

Ürün veya ürün yelpazesi ile ilgili teknik dokümantasyon derlenmelidir. Bu bilgi, uygunluk ile ilgili her hususu kapsamalıdır ve muhtemelen ürünün tasarımı, geliştirilmesi ve imalatının ayrıntılarını içermelidir. Teknik belgeler Teknik Dosya veya Teknik İnşaat Dosyası olarak da bilinir.

ADIM 6: DEKLARASYON, CE BELGESİ VE CE İŞARETİNİ İLİŞTİRME

Üretici, ithalatçı veya yetkili temsilci, ürünlerinin yürürlükteki CE İşaretleme Direktiflerine uygun olduğundan memnun olduğunda, bir Beyanname doldurmaları gerekir. Çoğu Direktif uyarınca, AB Uygunluk Beyanı olarak bilinir, ancak başka terimler de vardır. Kısmen tamamlanmış makineler için Kuruluş Beyanı ve inşaat ürünleri için Performans Beyanı gibi. Beyannameye ilişkin gereksinimler biraz farklılık gösterir, ancak en azından aşağıdakileri içerecektir: Üreticinin adı ve adresi. Ürünün ayrıntıları (model, açıklama ve varsa seri numarası). Uygulanan CE İşaretleme Direktifleri ve standartlarının listesi. Ürünün ilgili tüm gerekliliklere uygun olduğunu beyan eden bir beyan. Sorumlu kişinin imzası, adı ve konumu. Deklarasyonun imzalandığı tarih. AÇA içindeki yetkili temsilcinin ayrıntıları (varsa). Ek Direktif / standarda özgü gereksinimler. KKD Direktifi hariç her durumda, tüm Direktifler bir Beyanda beyan edilebilir. Bir Bildiri tamamlandıktan sonra, son adım CE işaretini ürüne iliştirmektir. Bu yapıldığında ve diğer tüm CE İşaretleme gereklilikleri karşılandığında, ürün yasal olarak AB pazarına konulabilir.