Skip to main content

Araç Homologasyonu Nedir ?

E belgesi veya işareti motorlu taşıtlar veya parçaların onaylı bir test kuruluşu tarafından onaylanması sonucnda alınır.Her ürünün kendine ait Ece normları ve yönetmeliklerine göre bu testler yapılır.2002 yılı Ekim ayında yayılanmış  72/245/EEC direktifi uyarınca Avrupa Birliği pazarına araç elektrik elektroniği ihrac etmek isteyen her üretici ürünlerini ilgili direktiflerin gerektirdiği E-İşareti testlerini onaylanmış teknik servise yaptırmakla  ve ürünlerine E-işaretini iliştirmekle mükelleftir. Avrupa komisyonu tarafından yayınlanan bu yönetmeliklere ECE adı verilir ve üye 28 Avrupa  birliği ülkesi bu yönetmelikleri kabul etmiştir. ECE-R Regulasyonlarının altında bulunan ilgili araç ekipmanı ile ilgili direktifeler baz olınarak atanmış teknik servislerde testler yaptırılır.