Skip to main content

EMC TESTİ – EN 61000-4-2 – ESD Electrostatic Discharge Immunity Test   (Elektrostatik Boşalma Bağışıklık Testi)

 

Vücudumuzdaki statik elektrik şarjı 10-15kV‘a ulaşabilir ve belirli bir değere ulaşan statik yükleme bir iletkene yaklaştığında ani deşarjlar meydana gelir. EMC testlerinden biri olan ESD testi cihaz, insan teması esnasındaki statik deşarjın meydana getirebileceği etkileşimi önceden tespit eden uygulamalı test yöntemidir. Statik olarak yüklenmiş 15 kV’lik kişinin elinde sivri bir iletken ile, akımın birkaç nano saniyede 30 A’ya kadar akmasına neden olabilir. EMC laboratuarlarında uygulanan ESD testi 2014/30/EC Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi kapsamındaki EN 61000-4-2 Harmonize standardın dan yararlanılarak yapılmaktadır. Bu standart ile ürünün bağışıklığı kontrol edilmektedir.  ESD immünoanalizleri doğrudan veya dolaylı olarak iki şekilde gerçekleştirilir. Her iki durumda da, ESD temas (Contact Discharge) ve hava (Air Discharge) yoluyla uygulanır.

 

 

 

Elektrostatik deşarj testinde ürünlere uygulanan voltaj değerleri tabloda belirtilmiştir.

Hafif ve Ağır sanayi ekipmanlarında, gerçek tehditleri simule etmek için test seviyesi 3 (6kV ve 8kV), Medikal ekipmanlarında ise test seviyesi 4 (8kV ve 15kV)’olarak belirlenmiştir.

Air Discharge

Bu uç ile test edildiğinde ESD tabancası ürüne yakınlaştırılarak tetiklenir. Deşarj uçtan uygulanır, yüksek voltaj aniden boşaltılır ve bu da test numuneleri üzerinde etkilere yol açabilir.

Contact Discharge

Bu uç ile test edildiğinde ise artık test esnasında ürüne direk temas yoluyla tabloda belirtilen darbeler ürüne iletilmektedir. Test esnasında bazı yüzeylerin yani boyalı oksitlenmiş yüzeyler uygulanan darbelerden etkilenmemektedir. Dolayısıyla bu alanların deşarjı etkileyecek yüzeylerden arındırılması gerekmektedir.

Topraklama plakası üzerinde testler yapılır. Cihaz toprağa kıyasla önemli bir sızıntı kapasitesine sahip olduğundan, cihaz masa üstü testinde yerden 0.8 m, zemin test toprağının 10 cm üzerine yerleştirilir. Toprak plakası cihazdan her yönde 0,5 m daha geniş olmalıdır. ESD bu noktalara EN 61000-4-2 standardın da belirtildiği üzere yüzeye dik olacak şekilde uygulanır. Test noktalarına aralıklı olarak ve iki polarite için en az 10 ila 15 defa ESD darbesi uygulanır. Uygulanacak olan darbe ve statik boşalımın değerlerini ürünün kullanım yerine bağlı olarak EN 61000-4-2 standardının 5. Deney Seviyeleri,  Çizelge 1’de belirttiği değerler kullanılmaktadır. Ürün kullanılacağı yere göre sınıflandırma yapılmaktadır. Sınıflandırma bir bakıma EMC testi’nin sonucudur. Elektromanyetik Uyumluluk Test ve Ölçümlerine bağlı olarak gerçekleştirilen Bağışıklık Testlerinin değerlendirilmesi performans kriterlerine bağlıdır. Performans kriterleri dört aşamadan oluşmaktadır. Performans değerlendirmesinden önce ürünün çalışma şekli belirtilmelidir. Bu çalışma şekline göre EMC testleri esnasında gözlem yapılarak herhangi bir değişiklik olup olmadığı gözlemlenmektedir. Yapılan gözlem sonucuna göre kriter belirlenip test sonucu ortaya çıkmaktadır.