Skip to main content

ENPlus Sertifikası Nedir? Neden Pelletler Enplus Sertifikasyona İhtiyaç Duyuyor?

Katı biyokütle yakıtları için 2011 yılında  (EN 14961-2) standartı yayınlandı. EN 14961-2  2014 yılında ISO 17225-2  standartı ile değişti. Pellet kalitesinin onaylanması, pelletlerin aynı kalitede sürekliliğin sağlanması amacıyla ENPLus sertifikasyonu ihtiyacı doğmuştur.

ENplus İşaretlemesi ve Sertifikasyonunda Hangi Sınıflar Vardır?

ENplus belgelendirmesinde A1 ve A2 olmak üzere iki sınıf mevcuttur. A1 evsel kullanılan boyler ve sobalar için en üst kalite olan pellet  sınıfıtır. A1 pelletler daha az kül daha fazla yanma ve enerji üretir.   A2 ise fazla kül üreten daha düşük kalitedeki pelletlerin sınıfıdır.   Endüstriyel pelletler için  “ENplus” işaretlemesi yoktur. Ancak bu tarz pelletler için  “EN B”. Mevcuttur.

ENplus olması gereken kalite/test değerleri nedir?

Parametre   ENplus A1                ENplus A2

Uzunluk(mm)          3.15<L<40     3.15<L<40

Toz (%, Kütle)          ≤1        ≤1

Kül (%, Kütle)           ≤0.7    ≤1.2

Kül Erime Sıcaklığı. (°C)    ≥1200 ≥1100

  1. Pelletlerin 1%’i 40mm’den büyük olamaz, en fazla  45mm olur.
  2. Taşımadan sonra en fazla Parçalar < 3.15mm,
  3. Kül içeriği en fazla 550°C
  4. 815°C’de kül erime sıcaklığı belirlenir.

Üreticiler, Satıcı ve Taşıyıcılar  ENplus’ı Nasıl Kullanabilir?

EN Plus Belgelendirme için  bağımsız bir belgelendirme kuruluşu ile sözleşme yapılır. ENplus yönetmeliklerine uygunluk onaylandıktan sonra, ENplus işaretinin kullanılmasına izin verilir.

ENPlus Yönetmeliklerine Uygunluk Nasıl Kontrol Edilir?

Pelet tesisleri, satıcılar ve taşıyıcılar için  üretim sürecini ve kalite sistemini denetlemek için her yıl  denetlenir. Pelet numuneleri EN ISO 17025 akreditasyonlu  laboratuvarlarda  analiz edilir. Satıcılar  kontrol edilir ve denetlenir  ve uygunluk durumunda sertifikasyon yapılır.

TESTPLUS olarak ENPlus sertifikasyonu için Avrupa Birliği’nin önde gelen onaylanmış kuruluş partnerliği ile sertifikasyon ve uygunluk değerlendirme hizmeti vermekteyiz. Enplus Sertifikası Belgelendirme sürecinde TESTPLUS Teknik Uzman kadrosu ile iletişime geçip, tekliflendirme ve belgelendirme süreci ile ilgili destek alabilirsiniz.