Skip to main content

FERTILIZER(GÜBRE) CE BELGELENDİRME NASIL YAPILIR?

Gübre Ce Belgelendirme (AB) 2019/1009 Yönetmeliğine göre, AB gübreleme ürünleri AB pazarına sunulmadan önce Yönetmeliğin gerekliliklerine uygun olarak test edilmeli ve CE belgelendirme işlemleri onaylanmış kuruluş tarafından yapılmalıdır. Üreticiler, ürünlerinin güvenlik gereksinimlerini karşıladığından emin olmalıdır. Bazı kapsama giren  AB gübreleme ürünleri olması durumunda, uygunluk değerlendirme prosedürlerine bir Onaylanmış Kuruluş katılmalıdır. Ürünlerden belli miktardaki numune test için laboratuvara gönderilir.

Aşağıdaki (AB) 2019/1009 Yönetmeliği kapsamındaki uygunluk değerlendirme prosedürleri üreticiler tarafından seçilebilir.

Gübreleme ürünlerinizin (AB)2019/1009 yönetmeliğine göre CE belgelendirme ve test hizmetleri için teknik ekibimizle iletişime geçip, tekliflendirme ve belgelendirme süreci ile ilgili destek alabilirsiniz.