TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI

2014/53/EU(1999/5/EC) TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ

Bu yönetmeliğin amacı  telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının tasarımı, imalatı, dağıtımı, piyasaya arzı, hizmete sunulması, kullanımı, denetimi ile ilgili faaliyetleri kapsar.

Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları, vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz veya  Tıbbi Cihazın dahili bir parçası veya aksesuarı olan cihazlar bu yönetmeliğin kapsamında değerlendirilir.

Temel gerekler 2014/35/EU  Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmeliğin   gerilim sınırları dikkate alınmaksızın, emniyet hedeflerinin temel unsurlarının da dahil olduğu, kullanıcı ve diğer kişilerin sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümleri karşılamalıdır.Ekipman Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğinin (2014/30/EU) koruma ile ilgili şartlarını karşılamalıdır. 2014/53/EU Telsiz ve Telekominakasyon Terminal Ekipmanları yönetleiğine göre telsiz ekipmanları, enterferansa sebep olmamak için, karasal ve uzaysal telsiz haberleşmesine tahsis edilen frekans spektrumu ve yörüngenin etkin olarak kullanabilmesini temin edecek şekilde üretilmeli ve hizmete sunulmalıdır. Telekomünikasyon şebekesine bağlanırken, uygun tipte arayüz ile uyumlu çalışması ve/veya telekomünikasyon şebekesine bağlanırken, hizmet kalitesini azaltmamaları, şebekeye yada işleyişine zarar vermemeleri yada şebeke kaynaklarının hatalı kullanımına sebep olmamaları ve/veya

kullanıcı ve abonelerin kişisel verilerinin korunması ve mahremiyetinin sağlanması ve/veya sahtekarlığa imkan vermeyecek özellikte olması ve/veya acil ve güvenlik hizmetlerine erişimi sağlaması ve/veya görme, işitme ve fiziksel engelli kullanıcıların kullanımına uygun olması istenir.  Cihaz ile birlikte, tanıtım ve kullanım kılavuzunu, cihazın kullanım amacına ilişkin bilgileri ve uygunluk beyanını Türkçe ve orijinal dilde sunulması gerekmektedir.  Telekomünikasyon terminal ekipmanları için, arayüz bilgilerinin; cihaz ambalajı üzerinde, tanıtım ve kullanım kılavuzunda ve mümkünse cihaz üzerinde kullanıcıların dikkatine sunulması gerekmektedir.

YÖNETMELİK KAPSAMI DIŞINDAKİ CİHAZLAR

Bu Yönetmeliğin kapsamı dışındaki diğer cihazlar aşağıda belirtilmektedir:

  1. Amatör radyo spektrumunda yer alan ve ticari olarak piyasada bulunmayan amatör telsiz teçhizatı veya devre kartları.
  2. SOLAS ve IMO kapsamında, donanımı zorunlu yüzer araçlarda kullanılacak deniz seyrüsefer cihazları.
  3. Kablo ve teller.
  4. Yalnızca Radyo ve TV yayın hizmetlerinin alımı için kullanılan alıcı cihazlar.
  5. Sivil Havacılık Hizmetlerinde kullanılan VOR, DME, VORTAC, ILS, NDB ve RADAR hava seyrüsefer cihazları.
  6. Hava trafik yönetiminde kullanılan izleme ve yön belirleme sistemleri ile haberleşme sistemlerinde kullanılan VOR, DME, TACAN, VORTAC, ILS, NDB ve RADAR teçhizatı.

TESTPLUS uzman mühendis kadrosu üst düzey kombine CE elektriksel güvenlik test cihazları, mekanik test cihazları ile standarta ve yönetmeliğe uygun testleri eksik yapıp raporlamaktadır. Telsiz, telekomunikayon ekipmanın testleri akredite laboratuvarlar vasıtası ile yapılmaktadır. Akredite, Avrupa Birliği Nando veritabanında 2014/53/EU atanmış  partner onaylanmış kuruluş  vasıtası ile sertifikalandırılmasını gerçekleştirmektedir.

Konuşmaya Başlayın!
1
Hemen Teklif Alın!
Merhaba, Nasıl Yardımcı Olabiliriz?