Skip to main content

Makineler için 2006/42/EC Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne Göre CE Belgelendirme Nasıl Yapılır?

 

CE Harfleri Fransızca “Conformité Européenné”, İngilizce “Conformity of Europe”, Türkçe “Avrupa Normlarına Uygunluk” anlamına gelmektedir. Her makine üreticisinin zaman zaman karşı karşıya geldiği ve içinde çıkamadığı sorunlar silsilesinin başlangıcı, müşterisinin alacak olduğu ürünü için kendisinden 2006/42/EC Makine Emniyeti yönermeliğine göre Makina CE sertifikası istemesi ile başlar. Üretici CE işaretinin sadece etiketlere iliştirilen bir figürden ibaret olmadığını doğru uygunluk değerlendirme yöntemini bulduğunda anlar. Her ne kadar karmaşık ve zor gözükse de işlemleri yönetmeliğe uygun güvenilir adreslerde, konusunda uzman kişilere emanet ettiğinizde , hem süreci öğrenecek hem de bu konuda tecrübe kazanacaksınız.

1993 Yılında yayınlanan Makina Direktifi, iki yıllık  geçiş döneminden sonra  1995 yılı itibari ile de tam olarak uygulamaya başlanmıştır. Bu direktif kapsamında her makine için  CE işareti taşıyan bir etiket ve ilgili yönetmeliğin gerekliliklerine göre temin edilmiş CE belgesi  bulundurulmalıdır. Yönetmeliğin EK 1 “TEMEL Sağlık Güvenlik Gereklilikleri” ne göre tam olarak uygulanır ve testleri gerçekleştirilirse makinalara CE sertifikası alıp CE işareti iliştirebilir.

Üretici firma üretimi olan makinalar için CE belgesi ve test/muayene raporları  ile piyasaya sürülen ürünü,  yurt içi gerekse Avrupa pazarında serbest dolaşımın önünü açarak satışını kolaylaştırabilir. Avrupa ülkelerinde ürünün pasaportu gibi görünen CE belgesi/işareti üretici için önem arz etmektedir.

Makine Emniyeti Yönetmeliği EK4 kapsamına giren riskli makine grupları aşağıda sıralanmıştır;

Üretici bu kapsama giren makinalardan birini üretiyorsa, bu konuda “AT Tip Uygunluk Sertifikası” (EC Type Examination Sertifikası” almak zorundadır. Gerekli uygunlukları sağladıktan sonra ürün üzerinde CE işaretini Makina  CE belgesini veren kuruluşun onaylanmış kuruluş numarası ile birlikte iliştirir.

1 Ahşap ya da benzeri fiziki özelliklerdeki malzemeleri veya et ya da benzeri fiziki özelliklerde malzemeleri işlemek amacıyla kullanılan aşağıdaki tiplerde (tek ya da çok bıçaklı) dairesel testereler:

1.1  Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, sabit bir yataklı veya destekli, iş parçasının el ile veya sökülebilir bir güç sürücüsü ile beslendiği testere makinaları,

1.2  Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, el ile işletilen ileri geri hareketli testere arabası veya sehpası bulunan testere makinaları,

1.3  Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, iş parçasının beslenmesi için birleşik bir mekanik tertibatı olan, yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere makinaları,

1.4  Kesme sırasında hareketli bıçak/bıçaklara sahip, bıçağın hareketi mekanik olan, yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere makinaları,

2  Ahşap işleme için, el ile beslemeli, planya tezgâhları,

3  Ahşap işleme için, mekanik bir birleşik besleme tertibatı olan, el ile yükleme ve/veya boşaltmalı, tek taraftan yüzey işleyen kalınlık planya tezgâhları,

4  Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri veya et ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, aşağıdaki tiplerde şerit testere tezgâhları:

4.1  Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, iş parçası için sabit ya da ileri geri hareket ettirilebilen bir yatak veya desteği olan testere tezgâhları,

4.2  İleri geri hareketli bir arabaya monte edilmiş bıçak/bıçakları olan testere tezgâhları,

5  Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için kullanılan, yukarıdaki 1’den 4’e kadar olan paragraflarda ve 7 numaralı paragrafta atıfta bulunulan birleştirilmiş makina tipleri.

6  Ahşap işlemek için çeşitli takım tutucularına sahip, el ile beslemeli zıvana tezgâhları,

7  Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için, dikey milli kalıpçı frezeleri,

8  Ahşap işlemek için taşınabilir zincirli testereler.

9  Metal malzemelerin soğuk işlenmesi için kullanılan, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, hareketli çalışma parçalarının kursu 6 mm’den, hızı 30 mm/s’den yüksek olan, abkant presler de dahil olmak üzere, presler.

10   El ile yüklemeli veya boşaltmalı, enjeksiyon (püskürtmeli) veya sıkıştırmalı (preslemeli) plastik kalıplama tezgâhları.

11  El ile yüklemeli veya boşaltmalı, enjeksiyon (püskürtmeli) veya sıkıştırmalı (preslemeli) kauçuk kalıplama tezgâhları.

12  Aşağıdaki tiplerdeki yeraltı çalışmalarında kullanılan makinalar:

12.1  Lokomotif ve dekoviller,

12.2  Hidrolik güçle çalışan tavan destekleri.

13  El ile yüklemeli, evsel atıkların toplanması için kullanılan, sıkıştırma mekanizmalı çöp kamyonları.

14  Sökülebilir mekanik transmisyon/aktarma tertibatları ve mahfazaları.

15  Sökülebilir mekanik transmisyon/aktarma tertibatlarının mahfazaları.

16  Taşıt bakım liftleri.

17  Kişilerin veya kişilerin ve eşyaların kaldırılması için kullanılan, üç metreden daha fazla bir düşey yükseklikten düşme riski taşıyan tertibatlar.

18  Taşınabilir kartuşla-çalıştırılan tespit tezgâhları ve diğer darbeli makinalar.

19  Kişilerin varlığını algılamak amacıyla tasarımlanmış koruyucu tertibatlar.

20  9 numaralı paragrafta, 10 numaralı paragrafta ve 11 numaralı paragrafta belirtilen makinalarda koruma amaçlı olarak kullanılmak üzere tasarımlanmış, güç tahrikli, kilitlenebilir hareketli mahfazalar.

21  Güvenlik işlevlerini sağlama amaçlı mantık üniteleri.

22  Devrilmeye karşı koruyucu yapılar (ROPS).

23  Düşen nesnelere karşı koruyucu yapılar (FOPS).

Makinalar için  CE  Belgesi nasıl alınır?

Makinalar CE belgesi  iliştirilmiş halde  piyasaya arzından , CE işaretinin makinaya  iliştirilmesinden  üretici/ithalatçısı  sorumludur. İmalatçının  CE işaretini  ürüne iliştirmesi için aşağıdaki yöntemler kullanılır.

Düşük riskli ürünler : Bir çok ürün güvenlik açısından düşük riskli ürün gruplarında yer almaktadır. Bu nedenle, üretici uygunluk değerlendirmesini yaptıktan sonra bir beyanname yayınlayarak; ürünün zorunlu güvenlik, sağlık, çevre ve tüketici koruma standartlarına uyduğunu belirtir. Bu beyannamenin normuna uygun olarak düzenlenmesi gereklidir.

Yüksek riskli ürünler : Bu ürünler için üreticinin beyannamesi yeterli değildir. Bu durumda ürünlerin, mutlaka, onaylanmış kuruluşlar (notified body) tarafından test edilmesi gerekmektedir. Onaylanmış kuruluşun incelemesi sonucunda üretici CE işaretine ürününe koyabilir. Son üründe kullanılmak üzere üretilen bütün sistem ve ünitelerin üreticileri, ilgili direktif (kararname) koşullarına uygun olarak komponent ve bileşenlere ait bir dosya ve beyanname ile entegrasyonu gerçekleştirecek üreticilere iletirler. Entegrasyona parça veya bileşen üreten kuruluşlar, ürünlerine CE işaretini vuramazlar.

2006/42/EC Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında yapılması gereken testler nelerdir?

2006/42/EC Makina Emniyeti Yönetmeliği  göre CE belgesi alınabilmesi için bir makinenin EN ISO 12100 Standartına göre   risk değerlendirmesi yapılması gerekir. Risk Analizinde ergonomiden, elektrik kumanda tertibatına kadar birçok detay irdelenir. 2006/42/EC Makine Emniyeti Yönetmeliği EKI “Temel Sağlık Güvenlik Gereklerine göre kontrol listesinin hazırlanıp muayenenin yapılması gerekmektedir.Başlıca makine testleri aşağıdaki gibidir;

  • EN 60204-1 Elektriksel Güvenlik Testleri
  • EN ISO 13857 Açıklıkların kontrolü
  • EN ISO 13850 Acil Durdurma butonu kontrolü
  • EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2 Kontrol devrelerinin muayenesi
  • EN ISO 4413, 4414, Hidrolik , pnomatik sistemlerin kontrolü

Varsa C Tipi standardı üzerinden tip incelemesinin yapılması

MAKİNA ÜZERİNDE CE İŞARETİ (Belgesi) OLMAZSA NE OLUR?

CE İşaretinin(belgesinin) zorunlu olduğu makinalarda, üretim hatları ve endüstriyel kullanıma yönelik teçhizatların   CE İşareti (belgesi) olmadan Avrupa Birliği’ne  ihracatı, Türkiye’de satışı ve üçüncü ülkelerden Türkiye’ye ithalatı mümkün değildir.Makine CE sertifikası geçerlilik süresi  aksi bir durum olmadıkça, standartlar ve yönetmelik güncelliğini koruduğu takdirde beş yıldır.

CE İşaretinin makine üzerine iliştirilmesi nasıl yapılır?

2006/42/EC  Makina Emniyeti Yönetmeliği’nde  CE işaretinin ürünlere nasıl yerleştirileceğine dair detaylı bilgiler verilmiştir. Makina üreticisi  2006/42/EC  Makina Emniyeti Yönetmeliği’ne   göre makina CE Belgelendirmesi yapılması ve   CE işaretini yerleştirmelidir. CE İşareti :

İmalatçısı AB içinde veya dışında bulunsun pazara ilk defa girecek tüm yeni makinalar

Avrupa Birliği ve Türkiye pazarına ithal edilecek ikinci el makinalar

Avrupa Birliği ve Türkiye pazarına sunulan tamamen  yenilenmiş makine/ekipmanlar.

Makinalarda CE işaretinin ölçüleri nedir?

ce işareti

CE işareti uygunluk işareti aşağıdaki biçimde ‘CE’ baş harflerinden oluşmalıdır:

CE İşareti

CE İşareti  yukarıdaki resimde gösterilen şekle göre  büyütülür veya küçültülür.

CE işaretinin çeşitli unsurları, esas olarak aynı düşey öçlüye sahip olmalıdır. Bu ölçü 5 mm’den küçük olmamalıdır. Asgari boyut küçük ölçekli makinalar için değiştirilebilir.El aletlerinde etiketin boyutuna göre CE işaretinin ölçüleri değişebilir.

CE işareti, aynı teknikle imalâtçı veya yetkili temsilcisinin adının hemen yakınına iliştirilmelidir.

Makinalar için CE belgelendirmede teknik dosya nasıl hazırlanır?

Kapak

İçindekiler

Üretici hakkında bilgi

Makinenin genel tanımı

Makinenin adı

Modelleri

Modelin tipleri arasındaki farklılıklar ve benzerlikler listesi

Genel Makine Tanımı

Makinenin Resmi

Makine ile ilgili hesaplamalar

Makinenin genel çalışma prensibi

Risk analizi

Teknik resimler

Etiket örneği

Tüm Parça listesi

Güvenlik parça listesi (elektrik ve elektronik komponentler)

Uygulanan testler

Kullanılan standartlar

Kullanma kılavuzu

Ekler

Declaration Of Conformity(Uygunluk Beyanı)

Makinalar için uygunluk beyanı(self deklarasyon) nasıl hazırlanır?

AT Uygunluk Beyanı en az aşağıdakileri içermelidir:

1) İmalatçının veya varsa yetkili temsilcisinin ticari unvanı ve açık adresi,

2)  Teknik dosyayı hazırlamakla yetkili olan ve Türkiye’de veya Toplulukta yerleşik olması gereken kişinin adı ve adresi,

3) Model kodlaması, işlevi, modeli, tipi, seri numarası ve ticari adı dahil olmak üzere; makinaların tarifi ve tanıtımı,

4) Makinaların 2006/42/EC ile  ilgili hükümlerini karşıladığını doğrudan bir şekilde beyan eden bir ifade ve uygun durumlarda, makinanın uygun olduğu diğer yönetmelikler ve/veya ilgili hükümlere uygunluğu beyan eden benzer bir cümle.

5) Uygun olan durumlarda, Ek IX’da belirtilen AT Tip İncelemesini yapan Onaylanmış Kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası ile AT Tip İnceleme Belgesi numarası,

6) Uygun durumlarda, Ek X’da belirtilen Tam Kalite Güvence Sistemini onaylayan Onaylanmış Kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası,

7) Kullanılan uyumlaştırılmış standartlara atıf,

8) Diğer  teknik standartlara ve şartnamelere atıf,

9) Beyanın yeri ve tarihi,

10) İmalatçı ya da yetkili temsilcisi adına beyanı hazırlama yetkisi verilmiş olan kişinin kimlik bilgileri ve imzası.

11)Onaylanmış kuruluş CE sertifikasının bir kopyası.

TESTPLUS sizlere 2006/42/EC Makine Emniyeti Yönetmeliği’nde  uzman kadrosunun engin tecrübeleriyle hizmet vermeyi garanti ediyor. 2006/42/EC Makine Emniyeti Yönetmeliği’nde bilgi almak ve  Makina CE Belgesi ve testleri ile ilgili teklif istiyorsanız bize ulaşın.