Skip to main content

FFP1 , FFP2, FFP3 sınıflandırmada halk arasında N95 maske olarak bilinen  EN 149 standardına göre üretilerek CE belgesi almış maskelerdir. Filtreleme verimleri ve en az  toplam içe doğru sızıntı değerlerine göre FFP1, FFP2, FFP3 şeklinde sınıflandırmaktadır.

FFP1: sızma miktarı azami %22

FFP2: sızma miktarı azami %8

FFP3: sızma miktarı azami %2

İlgili standarda göre maskelerin işaret tanımlaması aşağıdaki gibi yapılır;

  • EN 149:2001 FFP1 V NR D
  • FF: Facefilter – Yüz Maskesi
  • P1, P2, P3: Maximum allowable concentration – Müsaade edilen maksimum konsantrasyon
  • NR: Non reusable – Tek kullanımlık
  • R: Reusable –  Tekrar kullanılabilir
  • V: Valfli(içindeki havayı,nemi dışarı veren)
  • D: passing the dolomite clogging test – Dolomit tıkanma testine geçen

Amerikan İş Sağlığı ve Güvenliği Standartları’na göre bu tarz solunum maskeleri N95,N99, N100 olarak sınıflandırılır.AB Gümrük Birliği Anlaşması gereğince ülkemizde bu tip maskelerin  göre üretilmesi ve satılması test ve CE belgelendirilmesi yapılmadan yasaktır. Bu standarda sahip maskelerin satılabilmesi için teknik dosyasının hazırlanarak, EN 149 standardına göre gerçekleştirilecek belgelendirme işlemlerinden geçmesi ve üzerine bu standarda uygunluğunu belirten ibarenin basılmış olması gerekmektedir.

FFP1 Maske

Respiratörlerin filtreleme kapasitelerinin karşılaştırılması