Skip to main content

TESTPLUS olarak uzmanlık alanımız olan yönetmelik, standart ve kararnameleri anlık takip edip güncellenmelerle ilgili hem kendi personelimizi hem ilgili müşterilerimizi zaman kaybetmeden bilgilendirmekteyiz. Güncellemeler ile gelen değişiklikleri teknik kadromuz yorumlayıp alınması gereken önlemleri, ürün belgelendirme programımızda yapılması gereken bir güncellemeleri ve yaptırımları anında uygulamasını yapmaktayız.

Mevcut 2006/42/AT  makine emniyeti yönetmeliği teknolojinin gereklilikleri,  üretici , kamu, komite toplantıları, onaylanmış kuruluş geri bildirimleri ile çok sık olmasa da son yirmi yıl için birkaç kez güncellendi. Özellikle, Makina Emniyeti Yönetmeliği’nin şuan yapılacak olan  revizyonu olan 2021/0105/COD numarası ile yayımlanmış olan taslakta aşağıdaki konuları ele almayı amaçlamaktadır:

  1. Mevcut 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği gelişen teknolojilerden kaynaklanan yeni riskleri, kapsamın net olmamasından kaynaklanan yasal belirsizlikleri  ve geleneksel teknolojilerdeki olası güvenlik açıklarının  yüksek riskli makineler için kapsamamaktadır.
  2. Halihazırda teknik dokümantasyonun basılı olarak saklanması  kağıt tabanlı belgelerden kaynaklanan finansal  ve çevresel maliyetlerin fazlalığı durumu söz konusu .
  3. Yapay zeka kullanımın artık endüstriyel amaçlı kullanılan makine gruplarında daha çok kullanılması ve bu durumdan kaynaklanan risklerin mevcut 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği’nde değerlendirilmemesi veya makinayı denetleyen kişinin yorumuna açık olması.
  4. Mevcut makine emniyeti yönetmeliğinde bir başka sorun da   EKIV’de bulunan  yüksek riskli makine listesinin en son 15 yıl önce düzenlenmesi. Günümüzde birçok makine grubu sensör yapay zeka ve güvenlik önlemleri ile artık insansız kullanılabilir hale geldi. Yeni 2021/105 /COD    Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne  yönetmelikle birlikte bazı  makineler “riskli makina” tanımından çıkmış olacak.
  5. Yeni 2021/0105 /COD   Makine Emniyeti Yönetmeliği’nde  insan-makine etkileşimli otonom operasyon  riskleri ön plana çıkarılacak.

Halihazırda yayımlanan çalışmalar ile ilgili sonuç raporunda, yeni  “2021/0105 (COD)”   Makine Emniyeti Yönetmeliği’nin  taslağının  üreticiler için 30 ay içinde uygulanabilir olabileceği öngörülüyor. Onaylanmış kuruluştan alınan ve geçerliliği devam edecek olan CE sertifikaları ile ilgili geçişlerin ilgili kuruluşlar tarafından iç prosedürlerine uygun şekilde yapılması gerekecek. Gerekli revizyonların onaylanmış kuruluş tarafından yapılmasına müteakip mevcut makine CE Belgeleri son kullanma tarihine kadar kullanılabilecektir.

TESTPLUS olarak kapsamımızda olan ve hizmet verdiğimiz yönetmeliklerle  ilgili tüm gelişmeleri yakından takip edip paydaşlarımızın bilgisine sunuyoruz.  Herhangi bir hataya mahal vermeyecek şekilde denetim, muayene ve belgelendirme hizmetlerimizi güncellemelere göre aksiyon alıp gerçekleştiriyoruz.