Skip to main content

At Tip İncelemesi Fiyatlandırma Kuralları

  • AT Tip İncelemesi fiyatlandırması Bir tip için hesaplanmıştır.
  • Hesaplama formülü Başvuru Ücreti + Tip İnceleme adam/gün*tip sayısı + Belge Ücreti
  • Tip sayısı
  • Aynı Ürün Grubunda benzer Model/ölçü ekleme hizmeti içim  toplam bedele  toplam hizmet bedelinin  x %15 eklenir.
  • AT Tip İncelemesi sonucundan müşteriye bir adet orjinal AT Tip İnceleme Sertifikası verilir. Ek olarak talep edilen her bir orjinal belge için ek ücret talep edilir.
  • Adres, ünvan ve marka değişikliliklerinde ek ücret talep edilir.
  • (A) Firmanın sahibi olduğu ve Ürün Belgelendirme başvurusu yaptığı ticari markalarına dahil olan her bir tip için ücretlendirilir. Kendi altında farklı model aileleri olması durumunda her bir marka için ayrı bir belge oluşturulacağı için birden fazla marka olması durumunda bu ücret marka sayısı kadar katlı hesaplanacaktır. Farklı modeller ancak aynı model ailesi için kullanıldıklarında aynı belgede yazılabilirler. Bir marka altında birden fazla tip olması durumunda ise yine bu ücret tip sayısı kadar katlı hesaplanacaktır.
  • Ek AT Tip İnceleme Belgesi talep edildiğinde orjinal belgenin ek kopyası olarak verilir.Normal şartlarda sadece bir belge müşteriye teslim edilir.