Skip to main content

2000/14/EC Gürültü Yönetmeliğine göre gürültü sınırlarına tabi tutulan teçhizatlar hangileridir?

Aşağıdaki ürün grupları gürültü sınırlarına tabidir. Bu ürünler için gürültü emisyonu yönetmeliğine göre onaylanmış kuruluştan CE belgesi alınması gerekmektedir. Akredite kuruluştan uygunluk değerlendirme hizmeti  alması gerekmektedir.

 • Malların taşınmasında kullanılan yük asansörü (içten yanmalı motor tahrikli)
 • Sıkıştırma makineleri (sadece titreşimli ve titreşimli olmayan silindirler, titreşimli levhalar ve çekiçler)
 • Kompresörler ( < 350 kW)
 • Elde taşınan beton kırıcılar ve deliciler
 • Yapı vinçleri (içten yanmalı motor tahrikli)
 • Dozerler ( < 500 kW)
 • Damperli kamyonlar ( < 500 kW)
 • Kazıcılar, hidrolik veya halatla çalışan ( < 500 kW)
 • Kazıcı yükleyiciler ( < 500 kW)
 • Greyderler ( < 500 kW)
 • Hidrolik güçlü paketleme makineleri
 • Kepçe yükleyicili toprak doldurmalı sıkıştırıcılar ( < 500 kW)
 • Çim biçme makineleri (tarım ve orman teçhizatı, çok maksatlı tertibatlar, 20 kW’dan daha fazla gücü olan ana aksamı motorlu teçhizat hariç)
 • Çim düzeltme/çim kenar düzeltme makineleri
 • Hidrolik kaldırmalı kamyonlar, içten yanmalı motor tahrikli, karşı ağırlıklı (Ek I, madde 36’nın ikinci paragrafında tanımlanan beyan edilen kapasitesi 10 tonu geçmeyen diğer karşı ağırlıklı hidrolik kamyonlar hariç)
 • Yükleyiciler ( < 500 kW)
 • Hareketli vinçler
 • Motorlu çapalama teçhizatı ( < 3 Kw)
 • Kaldırım perdah makineleri (finişer) (yüksek sıkıştırma parçası ile teçhiz edilen kaldırım perdah makineleri hariç)
 • Güç jeneratörleri ( < 400 kW)
 • Kule vinçleri
 • Kaynak jeneratörleri