Skip to main content

Makina Testleri Nelerdir ?

2006/42/EC Makina Emniyeti Yönetmeliği  göre bir makinenin EN ISO 12100 Standartına göre risk değerlendirmesi yapılması gerekir. Risk Analizinde ergonomiden, elektrik kumanda tertibatına kadar birçok detay irdelenir. 2006/42/EC Makine Emniyeti Yönetmeliği EKI “Temel Sağlık Güvenlik Gereklerine göre kontrol listesinin hazırlanıp muayenenin yapılması gerekmektedir.Başlıca makine testleri aşağıdaki gibidir. Makine CE sertifikası geçerlilik süresi  aksi bir durum olmadıkça, standartlar ve yönetmelik güncelliğini koruduğu takdirde beş yıldır.

  • EN 60204-1 Elektriksel Güvenlik Testleri
  • EN ISO 13857 Açıklıkların kontrolü
  • EN ISO 13850 Acil Durdurma butonu kontrolü
  • EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2 Kontrol devrelerinin muayenesi
  • EN ISO 4413, 4414, Hidrolik , pnomatik sistemlerin kontrolü
  • Varsa C Tipi standardı üzerinden tip incelemesinin yapılması