ce belgesi nedir

CE BELGESİ​

CE İşaretinin şekli aşağıdaki gibi olmalıdır, boyutları değişse bile oranlara uyulmalıdır. CE işareti ürün bilgi levhası/etiketi üzerine görünür, okunaklı, silinemez bir şekilde iliştirilmelidir. Ürünün doğasından kaynaklanan sebeplerden ötürü bu şartlar sağlanamazsa ürünün paketine ya da uygun dokümanlara iliştirilmelidir.

CE İşareti

TEMEL GEREKLER

Avrupa Birliği  yönetmeliklerinin ortak paydası, CE işareti taşıyacak ürünlerin yüksek sağlık ve güvenlik gereklerini ortaya koyan temel gereklerle belirlenmiş olmalarıdır. Temel gerekler ürünün yapısında tasarımsal ve yazılımsal olan tehlikeleri ifade eder, bu yüzden üreticiler ürünleri kullandıkları  C tipi  harmonize standartları  yer almıyorsa risk analizlerini ilgili genel standarta göre yapıp teknik dosyalarında bulundurmalıdırlar.

TEKNİK DOSYA ( TEKNİK DÖKÜMANTASYON ) NELERİ İÇERMELİDİR?

Avrupa Birliği  yönetmelikleri, üreticilere ürünlerinin temel gereklere uygun olduğunu kanıtlayacak bilgileri içeren bir teknik dosya hazırlamak ve bu dosyayı 10 sene saklamak zorunluluğu getirir.

Teknik dosyada bulunması gerekenler her yönetmelikte ayrıntılı bir şekilde belirtilse de genel olarak ürünün tanımlaması, kullanım amacı, tasarım, üretim, imalat yönetimi ilgili bilgi ve dökümanları içerir.

ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR

Onaylanmış kuruluş yönetmeliğe göre üçüncü taraf tip onayı gerektiren durumlarda, uygunluk değerlendirme talimatlarında belirtilen  test, denetim, muayene ve sertifikasyon faaliyetlerini gerçekleştirir. Onaylanmış kuruluşlar, yetkili akredite Avrupa Birliği akreditasyon kuruluşları  tarafından ilgili yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda görevlendirilir ve AB Komisyonuna bildirilir.

AKREDİTASYON NİÇİN TERCİH EDİLMELİDİR?

Akreditasyon, uygunluk değerlendirme kuruluşunun ilgili uygunluk değerlendirme faaliyetlerini standartlarda belirtilen şartlarda yürütebilecek teknik yeterlilikte olduğunun ulusal akreditasyon kuruluşu tarafından onay verilmesidir. 765/2008 direktifi ile AB’ de akreditasyon gerekliliğinin yasal çerçevesi belirlenmiştir. Akreditasyon uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin sağlıklı yürütülerek ürün uygunluğunun saptanması ve uygunluk değerlendirme kuruluşunun CE Belgelendirme  faaliyetlerine güven duyulması açısından önemli bir etkendir.

 

SIK SORULAN SORULAR

Günümüzde ihracat için makine, elektrikli ve elektronik ve benzeri ürünlerin piyasaya arzındaki  en önemli hususlardan birisi, Avrupa Birliği pazarına girecek hemen hemen her tür makine/ekipman üzerinde olması gereken CE İşareti’dir. “CE” İşareti adını Fransızca’dan gelen  “Avrupa’ya Uygunluk” “Conformité Européene” kelimelerinin baş harflerinden kısaltılmıştır.

Avrupa Birliği Teknik 25  Yönetmeliği kapsamına olan  ürünler için CE işareti, CE Uygunluk Beyanı ve/veya CE belgelendirmesi zorunludur. Bir ürün bu   Yönetmeliklerden herhangi birisinin  kapsamında değilse, CE işaretinin yapıştırılması yasaktır. Bazı durumlarda, bir ürün için birden fazla   Yönetmelik uygulanabilir.

CE işaretinin arka planı için özel bir renk gereksinimi yoktur. Başka bir deyişle, “CE” harflerini beyaz bir arka plana karşı siyah olarak yazdırmak gerekli değildir. Ancak CE figuru ve arka plan için renkleri   tamamlayıcı ve uzaktan farkedilebilir olmalıdır, böylece CE işareti açıkça görülebilir. CE işaretinin alanı 5mm*5mm olmalıdır. Eğer CE işareti  büyütülürse, CE harfleri gösterildiği gibi standart sürümle orantılı olmalıdır.   CE işaretine gerektiğinde dört basamaklı  onaylanmış Kuruluşun referans numarası eşlik edebilir.

CE işareti Avrupa Birliği ülkerlerinde veAvrupa Ekonomik Topluluğuna üye ülkelerde geçerlidir.

Türkiye (2009), Avusturya (1995), Belçika, Bulgaristan (2007), Çekya (2004), Güney Kıbrıs Rum Kesimi (2004), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(2018), Danimarka, Estonya (2004), Finlandiya (1995), Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan (2004), Izlanda, Irlanda

Italya, Letonya (2004), Litvanya (2004), Liechtenstein, Lüksemburg, Malta (2004), Norveç, Hollanda, Polonya (2004), Portekiz, Romanya (2007), Slovakya (2004), Slovenya (2004)

İspanya, İsveç (1995), İngiltere(2020 sonu itibari ile anlaşmaya göre CE işaretine tabi olacak veya olmayacak) Hırvatistan (2013)

Tüm ürünler için CE Belgelendirme gerekmez. Genel olarak elektronik, oyuncak, makine, tıbbi cihaz ve basınçlı ekipmanlar için yeni yaklaşım yönetmeklerinin gerekliliklerine göre test ve uygunluk değerlendirme işleminin yapılması gerekmektedir.

1990 yılı itibari ile Avrupa Birliği ortak Pazar içindeki ticaretin önündeki gümrük engelleri ortadan kaldırılarak, ürünlerin Avrupa Birliği pazarında  serbest dolaşımı sağlandı. Bu nedenle ülkelerin kendilerine göre uyumlaştırdığı  Avrupa standartları zorunlu hale getirdi ve ürünlerin Avrupa Birliği yönetmeliklerine  uygunluğunu değerlendirmek için onaylanmış kuruluş ve laboratuvarların  geliştirilmesini gerektirdi. CE İşareti ve CE Belgesi ürünün tabi olduğu Avrupa Birliği yönetmeliklerine uygun olduğunun göstergesidir.

Hayır. CE işareti sadece bir semboldür. Ürün uygunluğu için destekleyici dökümanlar; test raporu, teknik dosya, CE belgesinin aranması gerekmektedir.

CE işareti iliştirilememiş bir ürünün piyasaya arzı suçtur. İlgili ülkenin sanayi bakanlığı tarafından yapılacak olan rasgele tespitlerde CE işareti , CE belgesi, test raporları ve teknik dosyalar üzerinden yapılacak olan kontrollerde eksiklik olması durumunda para cezası, ürün geri toplatılması ve satışın durdurulması gibi yaptırımlar söz konusudur.

CE Belgesi tek başına bir anlam ifade etmez. CE belgesini destekleyici dokümanlar olan ilgili standartlara göre test raporu ve teknik dosyanın olması gerekir.

Üretici üretmiş olduğu ürünün CE yönetmeliklerine göre uygunluğundan sorumludur. Gerektiğinde onaylanmış kuruluştan test ve CE belgelendirme işlemini, diğer durumlarda CE üretici uygunluk beyanını hazırlamak ve 10 yıl boyunca saklamak zorundadır.

Eğer CE işaretlemesine tabi bir ürünü EEA dışında bir ülkeden getiriliyorsa CE yönetmeliklerine göre ürün uygunluğunun değerlendirmesi yapılması gerekmektedir.

Üreticiler için en büyük yararı, tüm Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkeleri için ürününün serbest dolaşımını sağlayan bir CE belgesine sahip olmasıdır.

CE BELGELENDİRME HİZMETİ VERDİĞİMİZ AT YÖNETMELİKLERİ

Konuşmaya Başlayın!
1
Hemen Teklif Alın!
Merhaba, Nasıl Yardımcı Olabiliriz?