Skip to main content

UKR Sepro Belgesi (UKRAYNA)

Ukr Sepro Ukrayna Rusya Federasyonu`ndan sonra en büyük eski doğu bloku pazarı olan Ukrayna, İhracatçı Türk Firmalarının ilgisini yıllardır çekmektedir. Rusya`ya ürünlerini satan birçok firma, paralelinde Ukrayna`ya da ihracat yapmak istemekte ve nününla birlikte UKR SEPRO belgesine ihtiyaç duymaktadır.

Ukr SEPRO Hakkında Genel Bilgi

  1. Neden gerekli?

Her ülke kendi gümrüklerine gelen ürünlerin kalitesini sorgulamaktadır. Bu paralelde Ukrayna da benzer tavrı göstermekte, ithal ürünlerden sertifika istemektedir. Bu ülkeye sıkça sevkiyat yapan firmalar bu belgeye gümrükte ihtiyaç duymaktadır. Öte yandan, iç piyasada prestij sağlama yönüyle bu belge gereklidir. Bugün için TSE ve ISO 9001 Serisi Belgeler bizim için nasıl bir anlam taşıyorsa, o ülke için kendi sertifikası da aynı prestij ve güvenilirlik anlamını taşımaktadır.

  1. Çeşitleri nelerdir?

Ukr SEPRO çeşitlemesi daha çok hangi süre için verildiği ile alakalıdır.

İki yıl için verilen Ukr SEPRO: Üretim yerinde yapılan inceme ve bunun sonucu düzenlenen tutanak ile belli ürünler için verilen sertifika tipidir. Bunu alacak olan firmalarda ISO 9001 serisine sahip olma şartı aranmamaktadır. Birçok durumda bu sertifika tercih edilmektedir. Ürünlerin Ukrayna normlarına uygunluğu kontrol edilir. Beş yıl için verilen Ukr SEPRO: Firmanın sistemi üzerinde ve üretim yerinde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen tutanak ile belli ürünler için verilen sertifika tipidir. Bu belgenin alınabilmesi için firmanın ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine sahip olması gerekmektedir. Ürünlerin Ukrayna normlarına uygunluğu kontrol edilir.