Skip to main content

Gaz Yakan Cihazlar (2016/426/AB) Yönetmeliğine Göre CE Belgelendirme

GAR, 31 Mart 2016 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanmış ve geçiş süreci 21 Nisan 2018 tarihi itibarı ile AB ülkelerinde zorunlu hüküm haline gelmiştir. Eski GAD CE sertifikalarının , yeni GAR Yönetmeliğine göre CE sertifikasyonlarının 21 Nisan 2018 tarihi itibari ile güncellenmesi gerekmektedir. GAR yani yeni yönetmelik,  AB pazarında piyasaya sürülecek bir cihaz ya da donanımda olması gereken temel gereklilikleri içermektedir. Amacı gaz yakan cihazların , donanım ve ekipmanların , AB pazarında emniyetli ve güvenilir şekilde dolaşmasını sağlamaktır. Yönetmelik Avrupa Komisyonu tarafından yetki verilen bağımsız bir onaylanmış kuruluş tarafından tip testi yapılmasını ve üreticinin seçebileceği bir denetim modülü ile onaylanmasını gerektirmektedir

2016/426/AB GAR Kapsamındaki Tanımlar ve Cihazlar nelerdir?

​Bu yönetmelik 1 bar basınç ve 15° C şartlarında gaz fazında olan her türlü yakıtla normal sıcaklıkta çalışan gaz yakan cihazlar, düzenleyici ve kontrol donanımları ve alt donanımlar da dâhil olmak üzere bazı donanımlar için geçerlidir. Yönetmelik bu şartlar altında çalışan ve bu nedenle yönetmelik kapsamında olup satılan tüm gazlı cihazların ve donanımların CE işareti taşıması zorunludur. Ancak endüstriyel tesislerde endüstriyel amaçla kullanılan ürünler de dâhil olmak üzere yönetmelik konusunda birtakım istisnalar bulunmaktadır.

Aşağıda açıklanan tanımlar kapsamın neleri kapsayıp kapsamadığı konusunda bizlere yardımcı olmaktadır.

Gaz yakan cihaz: Yemek pişirme, soğutma, iklimlendirme, ortamı ısıtma, sıcak su elde etme, aydınlatma veya yıkama amacıyla kullanılan gaz yakan cihazları ve ayrıca cebri üflemeli brülörleri ve bu brülörler ile teçhiz edilen ısıtma elemanlarını

Donanım: Bir cihaza takılmak üzere tasarlanan veya monte edildiğinde bir cihaz meydana getiren emniyet, kontrol veya ayarlama teçhizatını ve bunların kısmi montajlarını,

Endüstriyel tesis: Belirli ulusal sağlık ve emniyet düzenlemelerine tabi tutulan bir endüstriyel işlem olan ana faaliyetin gerçekleştirildiği herhangi bir yeri

Endüstriyel işlem: Materyallerin, bitkilerin, çiftlik hayvanlarının, hayvansal ürünlerin, gıda veya diğer ürünlerin ticari kullanım amacıyla elde edilmesini, yetiştirilmesini, arıtılmasını, işlenmesini, üretilmesini, imalatını veya hazırlanmasını

Cihazın normal kullanımı: Cihazın imalatçının talimatlarına göre doğru olarak montajının yapılması ve düzenli olarak bakımının sağlanması ile gaz yakıtın basınç ve kalitesindeki normal değişimler çerçevesinde hizmete sunulması, kullanımını ve üretim amacına uygun olarak veya makul bir şekilde kullanılması anlamına gelir.

2016/426/AB GAR Kapsamındaki uygunluk değerlendirme prosedürleri nelerdir?

Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri

AT Tip İncelemesi (Modül B) (EK II Madde 1)

AT Tip Uygunluk Beyanı (Modül C) (EK II Madde 2)

AT Tip Uygunluk Beyanı (Modül D) (EK II Madde 3) Üretim Kalite Güvencesi (ISO 9001:2000 Madde 7.3)

AT Tip Uygunluk Beyanı (Modül E) (EK II Madde 4) Ürün Kalite Güvencesi (ISO 9001:2000 Madde 7.1 7.2.3 7.3 7.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3)

AT Tip Doğrulaması (Modül F) (EK II Madde 5)AT Birim Doğrulaması (Modül G) (EKII Madde 6)

TESTPLUS uzman mühendis kadrosu ile Gaz Yakan Cihazların CE belgelendirilmesi ve testleri konusunda hizmet vermektedir.