Skip to main content

PSE Sertifikası

PSE Mark Scheme, Japonya DENAN Kanununa göre 453 elektrikli / elektronik cihaz ve komponentine göre sertifikasyon yapılması gerekmektedir.. PSE kapsam ve kapsam dışı ürünler olarak iki gruba ayrılır.Kapsamdaki Ürünler (SP, Kategori A) – DC güç kaynakları (AC Adaptörleri, LED sürücüler), toplam 115 ürün Kapsam Dışı Ürünler (NSP, Kategori B) dahil – 338 ürün.

Tüm ürünler, METI tarafından tanınan CAB (Sertifikasyon akreditasyon kurumu) tarafından ürün sertifikasyonu ve fabrika incelemesine tabi tutulmalıdır. Fabrika incelemesi fabrika ve ürün kategorisine göre yapılır. Her ürün kategorisine göre sertifikanın geçerliliği 3-7 yıl arasında değişmektedir.

Kategori A, harici güç kaynağı gibi 115 zorunlu maddeyi kapsam dahilindedir.

A Kategorisi olarak sınıflandırılan ürünler “Diamond PSE” için başvuruda bulunmalı ve sertifika yetkili sertifikasyon kuruluşu tarafından verilmelidir.

  1. Yönetmelik Madde 1: IEC standardına uyumlaştırılmış Japonya yerel test yasasına dayanarak
  2. Yönetmelik Madde 2: CB ya da IEC standardına göre yapılan testlere dayanarak
  3. Kategori B, ses / video ürünleri gibi 338 zorunlu maddeyi içerir. B Kategorisi olarak sınıflandırılan ürünler “Circle PSE” için başvurmalıdır. Resmi web sitesinde tescilli kalifiye sertifika organları veya üretici firmalar aracılığıyla tescil ettirilir.
  4. Kategori A ve Kategori B kapsamı dışında kalan ürünler, Japonya S-Mark için geçerli sayılabilir. Japan S-Mark gönüllü bir güvenlik logosu olup, S-Mark’a başvurmayı seçen müşterilerin ürünleri, Japonya DENAN kanunu veya IEC standardına göre test edilecektir, böylece akredite ürünlerin piyasada daha fazla rekabet edebilirliği sağlanacaktır.

DENAN

  1. Japonya pazarı için belirlenmiş olan ürünün başvuru ve test numunesinin teslimi
  2. Hangi standartların yerine getirildiğini ve hangilerinin yerine getirilmesi gerektiğini kontrol etmek için başvuru belgelerinin gözden geçirilmesi.
  3. Ürününüzü Japon pazarına ithal etmek için gereken tüm standartların karşılandığından dair uygunluk değerlendirmesi.
  4. Elektrikli ve elektronik ürünler için uygunluk sertifikalarının verilmesi.