Skip to main content

CE Belgesi Elektrikli Ekipmanlar

 

CE Harfleri Fransızca “Conformité Européenné”, İngilizce “Conformity of Europe”, Türkçe “Avrupa Normlarına Uygunluk” anlamına gelmektedir. Alçak Gerilim  Yönetmeliği; alternatif akım için 50 volt ve 1000 volt arasında, doğru akım için 75 volt ve 1500 volt arasında değişen anma gerilimlerinde kullanılmak üzere tasarımlanan elektrikli donatımı kapsar.Makine gibi gözüken cihazlar aslında sadece elektrikli cihaz kapsamına girip 2014/35/EU Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD)kapsamında değerlendirilmesi gerekebilir. Burda dikkat edilmesi gereken nokta, ekipmanın kullanılacağı ortam ve kullanan kişinin profesyonelliği. Eğer kullanıcı elektrikli ekipmanı ev ortamında ve amatör kullanıcı oalrak tabir ettiğimiz ekipman konusunda yetkili personelden eğitim almamış kişi ise ekipman 2014/35/EU Alçak Gerilim Yönetmeliği kapsamında ve  CE belgelendirmesi ve CE Sertifikasyonunda   ilgili yönetmeliğe göre yapılması gerekmektedir.

2014/35/EU Yeni Alçak Gerilim Yönetmeliğindeki değişiklikler nelerdir?

Yeni LVD Yönetmeliği emniyet kapsamı evcil hayvanları içerecek şekilde genişletildi.

Teknik dosyada ürüne ait risk analizi ve değerlendirmesi bulunacak.

Piyasa gözetimi prosedürleri eklenerek, market denetimi daha güçlü hale gelecek.

Onaylanmış kuruluş gerekliliği tamamen Yeni 2014/35/EU LVD Yönetmeliği ile birlikte kaldırılacak.

Kimyasal,mekanik,gürültü,titreşim ve ergonomik risklerde yeni 2014/35/EU LVD Yönetmeliği kapsamında değerlendirmeye alınacak.

CE işaretlemesinin teknik dokümantasyonu ve AT Uygunluk Beyanının yayınlanması sorumluluğu tamamen üreticinin olacak.

Yeni 2014/35/EU LVD Yönetmeliği CE teknik dokümantasyonu ürün pazara sürüldükten sonra 10 yıl süreyle saklamak zorunluluğu getiriliyor.

Ürünlerde tip,parti ve seri numarası taşıması zorunluluğu olacak.

Yeni 2014/35/EU LVD Yönetmeliği ile ürüne uygun harmonize standart bulunmuyorsa, uygun yerel standartlar veya IEC standartları kullanılabilecek.

ELEKTRİKLİ CİHAZLAR  İÇİN CE  BELGESİ NASIL ALINIR?

Elektrikli cihazların CE belgesi  iliştirilmiş halde  piyasaya arzından , CE işaretinin elektrikli cihaza  iliştirilmesinden  üretici/ithalatçısı  sorumludur. İmalatçının  CE işaretini  ürüne iliştirmesi için aşağıdaki yöntem kullanılır.

Alçak Gerilim Yönetmeliği : Bir çok ürün güvenlik açısından düşük riskli ürün gruplarında yer almaktadır. Bu nedenle, üretici uygunluk değerlendirmesini yaptıktan sonra bir beyanname yayınlayarak; ürünün zorunlu güvenlik, sağlık, çevre ve tüketici koruma standartlarına uyduğunu belirtir. Bu beyannamenin normuna uygun olarak düzenlenmesi gereklidir.Elektrikli cihazların 2014/35/EC Alçak Gerilim Yönetmeliği harmonize standart listesinde bulunan C Tipi ve B Tipi standartlardan uygun olanlara göre test ve muayenesinin yapılması gerekmektedir.

Başlıca 2014/35/EU LVD Alçak Gerilim Yönetmeliği harmonize test standartları

EN 60204-1 Makinalarda güvenlik – Makinaların elektrik donanımı – bölüm 1: Genel kurallar

EN 60974-1 Ark kaynağı teçhizatı- bölüm 1: Kaynak güç üniteleri

EN 61558-1 Güç transformatörleri, güç kaynakları, reaktörler ve benzeri ürünlerin güvenliği – Bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler

EN 61204 / EN 62040-1 Alçak gerilim güç kaynakları, d.a. çıkışlı-Performans karakteristikleri ve güvenlik kuralları

EN 60950-1 Bilgi teknolojisi cihazları – Güvenlik- Bölüm 1: Genel kurallar

EN 61010-1 Ölçme, kontrol ve laboratuvarda kullanılan elektriksel donanım için güvenlik kuralları – Bölüm 1: Genel kurallar

EN 60335-1 Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrik Aletler Bölüm 1: Genel kurallar

Elektrikli ekipmanlarda  CE işaretinin ölçüleri nedir?

CE işareti uygunluk işareti CE belgelendirmesi yapılan ürünler için aşağıdaki biçimde ‘CE’ baş harflerinden oluşmalıdır:

CE İşareti  yukarıdaki resimde gösterilen şekle göre  büyütülür veya küçültülür.

ce işareti

CE işaretinin çeşitli unsurları, esas olarak aynı düşey öçlüye sahip olmalıdır. Bu ölçü 5 mm’den küçük olmamalıdır. Asgari boyut küçük ölçekli makinalar için değiştirilebilir.El aletlerinde etiketin boyutuna göre CE işaretinin ölçüleri değişebilir. CE işareti, aynı teknikle imalâtçı veya yetkili temsilcisinin adının hemen yakınına iliştirilmelidir.

2014/35/EU uygunluk beyanı Nasıl hazırlanır?

AT uygunluk beyanı, 2014/35/EU LVD Alçak Gerilim Yönetmeliği’nin  Ek-I’de açıklanan temel gereklerin yerine getirildiğini belirtir.

AT  uygunluk beyanı, aşağıdaki maddeleri içerir.

Ürün modeli/ürün parti tip veya seri numarası

İmalatçının veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi

Bu uygunluk beyanı yalnızca imalatçının sorumluluğu altında düzenlenir.

Beyanın nesnesi(Elektrikli ekipmanın izlenebilirliğini sağlayacak şekilde bir tanımlama için gerekli hallerde yeterli netlikte renkli bir resim içerebilir)

Yukarıda tanımlanan  beyanın nesnesi ilgili mevzuata uygundur.

Kullanılan ilgili uyumlaştırılmış standartlara yapılan atıflar veya uygunluğun beyanıyla ilişkili olan diğer teknik düzenlemelere yapılan atıflar.

Yetkili  kişi kaşe imza, tarih ve yer.

ELEKTRİKLİ CİHAZLAR İÇİN 2014/35/EU Alçak Gerilim Yönetmeliği’ne göre teknik dosya nasıl hazırlanır?

Elektrikli ekipmanın tanımı, kullanım bakım kılavuzu

Teknik resim

Elektrik devre şeması

Test raporu

Etiketler

Uygunluk Beyanı

TESTPLUS uzman mühendis kadrosu üst düzey kombine CE elektriksel güvenlik test cihazları, mekanik test cihazları ile standarta ve yönetmeliğe uygun testleri eksiksiz yapıp raporlayarak, akredite, Avrupa Birliği Nando veritabanında listelenmiş partner onaylanmış kuruluş ile CE Belgelendirme ve CE sertifikasyonunu  gerçekleştirmektedir.