Skip to main content

Radyo Ekipmanları Yönetmeliği (RED)

2014/53/EU(1999/5/EC) TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ

Bu yönetmeliğin amacı  telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının tasarımı, imalatı, dağıtımı, piyasaya arzı, hizmete sunulması, kullanımı, denetimi ile ilgili faaliyetleri kapsar. Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları, vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz veya  Tıbbi Cihazın dahili bir parçası veya aksesuarı olan cihazlar bu yönetmeliğin kapsamında değerlendirilir. Temel gerekler 2014/35/EU  Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmeliğin   gerilim sınırları dikkate alınmaksızın, emniyet hedeflerinin temel unsurlarının da dahil olduğu, kullanıcı ve diğer kişilerin sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümleri karşılamalıdır.Ekipman Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğinin (2014/30/EU) koruma ile ilgili şartlarını karşılamalıdır. 2014/53/EU Telsiz ve Telekominakasyon Terminal Ekipmanları yönetmeliğine göre telsiz ekipmanları, enterferansa sebep olmamak için, karasal ve uzaysal telsiz haberleşmesine tahsis edilen frekans spektrumu ve yörüngenin etkin olarak kullanabilmesini temin edecek şekilde üretilmeli ve hizmete sunulmalıdır. Telekomünikasyon şebekesine bağlanırken, uygun tipte arayüz ile uyumlu çalışması ve/veya telekomünikasyon şebekesine bağlanırken, hizmet kalitesini azaltmamaları, şebekeye yada işleyişine zarar vermemeleri yada şebeke kaynaklarının hatalı kullanımına sebep olmamaları ve/veya kullanıcı ve abonelerin kişisel verilerinin korunması ve mahremiyetinin sağlanması ve/veya sahtekarlığa imkan vermeyecek özellikte olması ve/veya acil ve güvenlik hizmetlerine erişimi sağlaması ve/veya görme, işitme ve fiziksel engelli kullanıcıların kullanımına uygun olması istenir.  Cihaz ile birlikte, tanıtım ve kullanım kılavuzunu, cihazın kullanım amacına ilişkin bilgileri ve uygunluk beyanını Türkçe ve orijinal dilde sunulması gerekmektedir.  Telekomünikasyon terminal ekipmanları için, arayüz bilgilerinin; cihaz ambalajı üzerinde, tanıtım ve kullanım kılavuzunda ve mümkünse cihaz üzerinde kullanıcıların dikkatine sunulması gerekmektedir.

Bu Yönetmeliğin kapsamı dışındaki diğer cihazlar aşağıda belirtilmektedir:

 1. Amatör radyo spektrumunda yer alan ve ticari olarak piyasada bulunmayan amatör telsiz teçhizatı veya devre kartları.
 2. SOLAS ve IMO kapsamında, donanımı zorunlu yüzer araçlarda kullanılacak deniz seyrüsefer cihazları.
 3. Kablo ve teller.
 4. Yalnızca Radyo ve TV yayın hizmetlerinin alımı için kullanılan alıcı cihazlar.
 5. Sivil Havacılık Hizmetlerinde kullanılan VOR, DME, VORTAC, ILS, NDB ve RADAR hava seyrüsefer cihazları.
 6. Hava trafik yönetiminde kullanılan izleme ve yön belirleme sistemleri ile haberleşme sistemlerinde kullanılan VOR, DME, TACAN, VORTAC, ILS, NDB ve RADAR teçhizatı.

Başlıca 2014/53/EU Radyo/Telsiz Ekipmanları yönetmeliği  harmonize standartları nelerdir?

EN 55035:2017 Electromagnetic compatibility of multimedia equipment – Immunity requirements

CISPR 35:2016 (Modified)

EN 50385:2017 Product standard to demonstrate the compliance of base station equipment with radiofrequency electromagnetic field exposure limits (110 MHz – 100 GHz), when placed on the market

EN 301 502 V12.5.2

Global System for Mobile communications (GSM); Base Station (BS) equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

EN 300 698 V2.2.1

Radio telephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in the VHF bands used on inland waterways; Harmonised Standard covering the essential requirements of articles 3.2 and 3.3(g) of Directive 2014/53/EU

EN 300 113 V2.2.1 Land Mobile Service; Radio equipment intended for the transmission of data (and/or speech) using constant or non-constant envelope modulation and having an antenna connector; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

CE sertifikası 2014/53/EC Yönetmeliği için zorunlu mudur?

TESTPLUS ile 2014/53/EU Yönetmeliği için alacağınız CE sertifikasyon ve test hizmeti ile;

Standartlara tam uygun olarak test ve denetimler akredite laboratuvarda yaptırılır.

Yapılan testlerle ilgili ürün geliştirmeye yönelik öneriler üretici ile paylaşılır.

Ürünlerin 2014/53/EU Yeni telsiz yönetmeliğne tam uygun olarak tasarımlanması için destekte bulunulur.

Hızlıca denetim ve testler için planlama yapılırve zaman kaybetmeden ürünler teste alınıp en kısa süresde sonuçları müşteri ile paylaşılır.

2014/53/EU Yönetmeliği Hizmet Kapsamımız

Avrupa Birliği NANDO veri tabanında kayıtlı 2014/53/EU  akredite kuruluş Türkiye şubesi olan TESTPLUS aşağıdaki konularla ilgili destek vermeye hazırdır.

 • 2014/53/EU RED Yönetmeliği kapsamında bilgilendirme ve kapsamı
 • Avrupa Birliği içersinde radyo telsiz ekipmanlarının pazara girişindeki gereklilikler hakkında bilgilendirme
 • RED yönetmeliğinin temel gerekleri hakkında bilgilendirme
 • RED Direktifinin EKIII Kapsamındaki gerekli test serileri ile ilgili bilgilendirme
 • Teknik Dosya düzenlenmesi ile ilgili bilgilendirme
 • Teknik Dosyanın uzmanlarımız tarafından ön kontrolü
 • EC Type Examination(AT Tip İnceleme) sertifikasının temini
 • 2014/53/EU EKV kapsamında kalite güvence sertifikasının temini
 • Denetim ve testler

TESTPLUS  Teknik Uzman ekibi

 1. EMC Testleri( 2014/53/EU Kapsamında mevcut)
 2. Radyo ve telsiz ekipmanları için testler
 3. LVD testleri
 4. Analog ve digital çıkışlar için standarta göre kalite testleri
 5. Test rapor ve EC Type Examination (At Tip İnceleme Sertifikası)

TESTPLUS uzman mühendis kadrosu üst düzey kombine CE elektriksel güvenlik test cihazları, mekanik test cihazları ile standarta ve yönetmeliğe uygun testleri eksiksiz yapıp raporlamaktadır. Telsiz, telekomunikayon ekipmanın testleri akredite laboratuvarlar vasıtası ile yapılmaktadır. Akredite, Avrupa Birliği Nando veritabanında 2014/53/EU atanmış  partner onaylanmış kuruluş  vasıtası ile sertifikalandırılmasını gerçekleştirmektedir.