Skip to main content

ATEX 2014/34/EU CE Belgelendirme

ATEX, Fransızca ATmosphéres EXplosives kelimelerinin ilk hecelerinin meydana gelen bir kelimedir ve patlayıcı atmosferleri ifade eder.  ATEX: Patlayıcı Atmosfer: “Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışım” dır .Atex Belgesi veya atex işareti, Parlayıcı, patlayıcı ve kolay yanıcı ortamlarda kullanılan ürünlere ve imalatının gerçekleştiği yere temin edilen ülkeler arası bir sertifikadır. Ex-proof ekipmanlara yapılacak teknik zorunluluklar gibi yeni yaklaşımları kapsayan bir talimattır ve 2003 tarihinin 1 Temmuzundan itibaren zorunlu olmuştur.

Patlayıcı ortamın Fransızca tabiri olan “ATmosphere EXplosible” kelimesinin kısaltılmışıdır. ATEX, talimatındaki ihtiyaç duyulan şartları yerine getiren, CE markası sahibi imalatçı kuruluşlar ex-proof ürünlerini Avrupa’nın her yerinde ek bir yükümlülüğe tabi olmadan rahatlıkla satışını gerçekleştirebilir. Aslında bu 450 milyonluk bir insan topluluğunu kapsayan dünyanın en büyük ortak pazarına erişmek anlamı taşımaktadır.

ATEX SEMBOLÜ ATEX kuralları 1 Mart 1996 tarihinden beri gönüllü bir standart olarak uygulanmakta iken 1 Temmuz 2003 tarihinden itibaren patlayıcı atmosferlerde kullanılmak üzere satılan bütün ürünlerde ATEX onaylı olma ve sembolünü taşıma mecburiyeti getirilmiştir. 1996 yılına kadar her Avrupa ülkesinin ayrı yasa, standart ve yönetmelikleri var idi ve bağlayıcı olan bunlar idi. 1 Temmuz 2003 den itibaren tüm Avrupa ülkeleri tek bir yasa ve standarda kavuşmuştur.   ATEX 2014/34/EU Bu konuda ATEX 100a ve Atex 137 tabir edilen yeni Avrupa parlamentosu talimatları (directive) yürürlüğe girmiş ve artık herkes ATEX den söz eder olmuş.1996 yılına kadar her Avrupa ülkesinin ayrı yasa, standart ve yönetmelikleri var idi ve bağlayıcı olan bunlar idi. 1 Temmuz 2003 den itibaren tüm Avrupa ülkeleri tek bir yasa ve standarda kavuşmuştur.Bu konuda ATEX 100a ve Atex 137 tabir edilen yeni Avrupa parlamentosu talimatları (directive) yürürlüğe girmiş ve artık herkes ATEX konusunda bilgilenmiştir.

ATEX muayenesi işareti

Bu işaret Avrupa tehlikeli alanlarında kullanılan bütün cihazların üzerinde bulunması gerekmektedir.

II 2 G : Alan sınıflandırması.

“II”, madenler harici bütün alanlar için onaylı bir cihaza işaret eder.

“2” rakamı cihazın kategorisini göstermekte olup bu örnekte cihaz içinde en tehlikeli alanlar için geçerli nominal değere sahiptir.

“G” harfi ise atmosfere işaret etmekte olup bu örnekte gaz, buhar ve buğudur.

EEx : Avrupa mevzuatlarına göre patlama koruması

İa : Patlamaya karşı koruma türü olup bu örnekte bir cihaz veya konnektördeki enerji güvenli bir değere indirilmiştir.

IIC :Gaz Grubu. “IIC” ibaresi en tehlikeli gaz grubu ile uyumluluğu göstermektedir.

T4 : Sıcaklık sınıfı kullanıcıya, hata koşullarında atmosfer ile temas eden bir yüzeyde bulunabilecek en yüksek sıcaklığı verir.

T4’ün nominal değeri 135°C’dir.

 “Kendi İçinde Emniyet” tanımı nedir?

Kendi İçinde Emniyet standartları, tanımlanmış potansiyel patlama kaynaklarından birini veya bir kaçını oluşturabilecek bütün teçhizat ve ekipman  için geçerlidir:

Elektrik kıvılcımları

Elektrik arkları

Alevler

Sıcak yüzeyler

Statik elektrik

Elektromanyetik radyasyon,

Kimyasal tepkimeler

Mekanik etkiler,

Mekanik sürtünmeler

Sıkışma nedeniyle ateş alma

Akustik enerji

İyonlaştırıcı radyasyon

Kendi İçinde Emniyetli cihazlar hangi endüstriler için dizayn edilmektedir?

Petrokimya Endüstrisi

Petrol platformları ve rafineriler

Farmasotik

Dökme materyaller (taneli materyaller)

Madencilik

Boru hatları ve ekipmanları

Patlayıcı gazların bulunabileceği ortamlar

Başlıca 2014/34/EU ATEX harmonize standartları nelerdir?

EN 60079-10 ; Patlayıcı gaz ortamlarında kullanılan elektrikli cihazlar-Bölüm 10: Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması

EN 1127-1 ; Patlayıcı ortamlar – Patlamayı önleme ve korunma – Bölüm 1: Temel kavramlar ve metodoloji

EN 1127-2 ; Patlayıcı ortamlar – Patlamayı önleme ve korunma – Bölüm 2: Madencilikte temel kavramlar ve metodoloji

EN 13012 ; Akaryakıt ikmal istasyonları – Yakıt dağıtım birimleri üzerindeki otomatik yakıt doldurma tabancalarının yapım ve performans gerekleri

EN 13463-1 ; Potansiyel patlayıcı ortamlar için elektrikli olmayan donanımlar – Bölüm 1:

EN 13463-3 ; “Potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanım için elektrikli olmayan donanım – Bölüm 3: Alev geçirmez mahfaza “”d”” ile koruma “7

EN 13463-5 ; Potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanımı tasarlanan elektrikli olmayan donanım – Bölüm 5: Yapısal güvenlik “c” ile koruma

EN 13463-6 ; “Potansiyel patlayıcı ortamda kullanılması tasarlanan elektrikli olmayan donanım – Bölüm 5: Yapım güvenliği “”b”” ile koruma ”

EN 13463-8 ; “Potansiyel patlayıcı ortamlar için elektrikli olmayan donanım – Bölüm 8: Sıvıya daldırma “”k”” ile koruma ”

EN 13617-1 ; Akaryakıt istasyonları – Bölüm 1: Pompalı ve pompasız dağıtım birimleri ve uzaktan pompalama birimleri – Yapım ve performans ile ilgili emniyet gerekleri

EN 13617-2 ; Akaryakıt istasyonları – Bölüm 2: Pompalı ve pompasız dağıtım birimlerinde kullanılan emniyetli ayırma tertibatları – Yapım ve performans ile ilgili emniyet gerekleri

EN 13617-3 ; Akaryakıt istasyonları – Bölüm 3: Kesme vanaları – Yapım ve performans ile ilgili emniyet gerekleri

EN 13617-4 ; Akaryakıt istasyonları – Bölüm 4: Pompalı ve pompasız dağıtım birimlerinde kullanılan döner bağlantılar – Yapım ve performans ile ilgili emniyet gerekleri

EN 13760 ; Hafif ve ağır hizmet tipi karayolu taşıtlarında LPG dolum sistemi – Doldurma başlığı – Deney şartları ve boyutlar

EN 13980 ; Potansiyel patlayıcı ortamlar – Kalite sistemlerinin uygulanması

EN 14678-1 ; LPG donanımı ve aksesuarları – LPG ikmal istasyonlarında kullanılan –

Yapım ve performans – Bölüm 1: Dağıtım birimleri (pompalar/dispenserler)

TESTPLUS uzman mühendis kadrosu ile ATEX konusunda  CE belgelendirilmesi ve testleri ile ilgili hizmet vermektedir.