Skip to main content

Yakma Sistemleri Uygunluk Belgesi ve Özel İnceleme Raporu

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında yer almayan, tek başına bir standart kapsamına girmeyen ve bu düzenlenmemiş alanda bulunan; özel üretim amaçlı olarak yapılmış gaz yakıtlı sistemler için ilgili kuruluşlardan Doğalgaz Yakma Sistemleri Uygunluk Belgesi alınmalıdır.

Doğalgaz Yakma Sistemleri Uygunluk Belgesi;

  1. 1- Türk Standartları Enstitüsü
  2. 2- Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamına göre TS EN ISO/IEC 17020 veya TS EN ISO/IEC 17065 kapsamlarında akredite olmuş veya ilgili Bakanlık tarafından atanmış Muayene kuruluşları veya Ürün belgelendirme kuruluşlarından alınabilir.

DOĞALGAZ YAKMA SİSTEMLERİ UYGUNLUK BELGESİ  için TESTPLUS teknik uzmanları ile iletişime geçebilirsiniz.