Skip to main content

Makinalar ve Elektrikli Ekipmanlar İçin 2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği’ne Göre CE Belgelendirme

CE Harfleri Fransızca “Conformité Européenné”, İngilizce “Conformity of Europe”, Türkçe “Avrupa Normlarına Uygunluk” anlamına gelmektedir. Elektrikli ürünlerin CE işaretlemesi için Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) testleri bir zorunluluktur. Bu zorunluluk eski yönetmelik olan  2004/108/EC no’lu EMC Yönetmeliği tarafından belirlenmiştir. Ancak ilgili EMC Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler yapılarak Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde 2014/30/EU nolu yeni EMC Yönetmeliği yayımlanmıştır. Yeni yayımlanan EMC Yönetmeliği, 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren zorunlu hale gelmiştir. Yeni yönetmelik ile birlikte EMC kapsamındaki elektrikli ekipmanın ürün uygunluğunun değerlendirilirken üçüncü taraf bağımsız onaylanmış kuruluşun gözetiminde modül B veya Modül C yöntemi ile CE belgelendirme zorunluluğu gelmiştir. Türkiye’de 2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk Konusunda şuan atanmış herhangi bir onaylanmış kuruluş yoktur.

EMC Testi zorunlu mudur?

Elektrikli cihazların  elektromanyetik enerjilerinin yayılımını kontrol eden bilime Elektromanyetik Uyumluluk denir. EMC testlerinin sonucunda aşağıdaki değerlendirme yapılır;

Emisyon

Duyarlılık

EMC testleri  elektromanyetik yayınımı kabul edilebilir seviyelere indirmek ve  riskleri azaltmak için gereklidir.

ELEKTRİKLİ CİHAZLAR İÇİN 2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk  Yönetmeliği’ne göre teknik dosya nasıl hazırlanır?

2014/30/EU EMC yönetmeliğine  göre ürün   ilgili uyumlaştırılmış  standartlarına göre yayılım ve bağışıklılık  testleri akredite kuruluşlar vasıtası ile yapılır.  Sonrasında varsa diğer yönetmeliklere (örneğin LVD Yönetmeliği’ne) göre de uygunluğu sağlanarak teknik dosya hazırlanır. Son olarak da Uygunluk Beyanı hazırlanarak CE işaretlemesi  yönetmelikte belirtildiği ölçülerde ve şekilde ürün üzerine yerleştirilmelidir.

Teknik dosya en az aşağıdakileri içerecek şekilde hazırlanmalıdır.

Ürünün genel bir tanımı ve açıklaması

Ürünün teknik özelliklerini gösteren çizimler

Ürüne ait teknik çizimlerin ve ürünün çalıştırılması için gerekli açıklamalar

Uygulanan uyumlaştırılmış (harmonize) test standartlarının listesi

Test raporları

Uygunluk Beyanı

Başlıca 2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği standartları nelerdir?

EN 61000 – 4 – 2   Elektrostatik Boşalma Bağışıklık Deneyi

EN 61000 – 4 – 3   Işıyan Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi (20MHz – 3GHz, 30V/m)

EN 61000 – 4 – 4   Elektriksel Hızlı Geçici Rejim / Patlama Bağışıklık Deneyi

EN 61000 – 4 – 5   Ani Yükselmelere Karşı Bağışıklık Deneyi

EN 61000 – 4 – 6   RF Alanlar Tarafından İndüklenen İletilen Bozulmalara Karşı Bağışıklık Deneyi

EN 61000 – 4 – 8   Şebeke Frekanslı Manyetik Alan Bağışıklık Deneyi

EN 61000 – 4 – 9   Darbe Şeklindeki Manyetik Alan Bağışıklık Deneyi

EN 61000 – 4 – 11 Gerilim Çukurları, Kısa Kesintiler ve Gerilim Değişmeleri ile İlgili Bağışıklık Deneyi

EN 61000 – 4 – 16  0Hz – 150 kHz Frekans Aralığında İletilen Ortak Mod Bozulmalar

EN 61000 – 3 – 2   Akım Harmonikleri Yayınımı

EN 61000 – 3 – 3   Gerilim Dalgalanmaları ve Kırpışma Sınır Değerleri

EN 55011, EN 55025,EN 55022 Bağlantı Ucu Bozulma Gerilimi

EN 55014-1, EN 55014 – 2 Ev Aletleri, Elektrikli Aletler ve Benzeri Aparatlar

EN 61000 – 6 – 1, EN 61000 – 6 – 3 Yerleşim Birimleri, Ticari ve Hafif Sanayi Ortamları Cihazları

EN 61000 – 6 – 2, EN 61000 – 6 – 4 Sanayi Ortamı Cihazları

EN 60601 – 1 – 2 Elektrikli Tıbbi Cihazlar

EN 61326 – 1 Ölçme, Kontrol ve Laboratuarda Kullanım için Elektrikli Cihazlar

EN 301 489-1  Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyospektrum Konuları – Radyo Cihazı ve Hizmetleri için Elektromanyetik Uyumluluk Bağışıklık ve Yayılım Deneyleri

EN 60974 – 10, Ark Kaynağı Cihazları

TESTPLUS elektrikli ekipmanları EMC testlerinin akredite laboratuvarlarda yapılması, akredite notifikasyonu olan EMC belgesinin uygun EMC test raporuna istinaden partner onaylanmış kuruluştan temini ve sürecin yönetilmesi konusunda uzman mühendis kadrosu ile hizmet vermektedir.