Skip to main content

Makinaların Siber Güvenliğin Önemi ve Uygulamaları:AB Siber Güvenlik Yasası (Tüzük (AB) 2019/881) ve Makine Regülasyonu (2023/1230)

Makinaların Siber Güvenliği günümüzde, özellikle endüstriyel kontrol sistemleri, akıllı cihazlar ve diğer bağlantılı teknolojilerin varlığında, makinelerin siber güvenliği hayati bir öneme sahiptir. Bu güvenlik, söz konusu cihazları ve sistemleri siber saldırılara, kötü amaçlı yazılımlara ve diğer potansiyel tehditlere karşı koruyan önlemleri kapsamaktadır. Bu bağlamda, makinaların siber güvenliğinde hem fiziksel güvenlik hem de yazılım ve ağ güvenliği stratejileri dikkate alınmaktadır.

makinaların siber güvenliği nasıl sağlanır

Endüstriyel Sistemlerin Siber Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Önlemler Şunlardır:

  • Güçlü Kimlik Doğrulama: Kullanıcıların ve cihazların, sistemlere erişmeden önce güvenli bir biçimde doğrulanması.
  • Veri Şifreleme: Hassas verilerin, iletim sırası ve depolanırken korunması için şifrelenmesi.
  • Ağ Güvenliği: Güvenlik duvarları, ağ izolasyonu ve trafik izleme yoluyla ağın korunması.
  • Yazılım Güncellemeleri: Güvenlik açıklarını gidermek için düzenli yazılım ve firmware güncellemeleri.
  • Fiziksel Güvenlik: Cihazların ve sunucuların yetkisiz erişime karşı korunması.
  • Acil Durum Planları: Siber saldırılar ve arızalar durumunda uygulanacak prosedürlerin hazırlanması.

Endüstri 4.0 ve IoT (Nesnelerin İnterneti) çağında makinelerin siber güvenliği, kurumlar ve tüketiciler için öncelikli bir mesele haline gelmiştir. Bu alan, sürekli değişen tehdit ve teknoloji manzarasına uyum sağlamayı gerektirir.

makinaların siber güvenliği

Makinaların Siber Güvenliği makalesinde, Avrupa Birliği’nin Siber Güvenlik Yasası (Tüzük (AB) 2019/881) ve 2023/1230 Makine Regülasyonu’nun temel yönleri ve bu iki düzenlemenin etkileşimi ele alınacaktır. Ayrıca, imalat sektöründe siber güvenlik önlemlerinin entegrasyonunun önemi vurgulanacaktır.

AB Siber Güvenlik Yasası, Haziran 2019’da kabul edilmiş olup, Avrupa Birliği Siber Güvenlik Ajansı’nın (ENISA) yetkilerini artırmakta ve ICT ürünleri, hizmetleri ve süreçleri için Avrupa genelinde bir siber güvenlik sertifikasyon çerçevesi oluşturmaktadır. Bu çerçeve, AB Üye Devletlerinde tanınan birleşik bir sertifikasyon olanağı sağlayarak, Birlik genelinde siber güvenlik önlemlerini güçlendirir.

Makine Yönetmeliği, siber saldırılardan ve kötü amaçlı yazılımlardan kaynaklanan risklere odaklanmakta ve üreticilerin, makinelerde tehlikeli davranışlara neden olabilecek kötü niyetli saldırılara karşı korunmasını zorunlu kılmaktadır. Makineler, bağlandıkları cihazlarla tehlikeli durumlara yol açmayacak şekilde tasarlanmalıdır. AB Siber Güvenlik Yasası’nın sertifikasyonları, Makine Yönetmeliği’nin güvenlik gereksinimlerini karşılamada yardımcı olabilir ve bu iki düzenleme arasında siber güvenlik ve güvenlik açısından kritik bir kesişim noktası oluşturur.

Sonuç olarak, AB Siber Güvenlik Yasası’nın Makine Yönetmeliği ile entegrasyonu, imalat sektöründe siber güvenliğin sağlanmasında önemli bir adımdır. AB, siber güvenlik standartlarını güvenlik yönetmelikleri ile uyumlu hale getirerek, makinelerin genel güvenlik ve güvenilirliğini artırmayı hedeflemektedir.

TESTPLUS uzman ekibi bu konuda eğitim ve çalışmalarına devam etmektedir.  Makinaların Siber Güvenliği ile ilgili orularınız ve talepleriniz için teknik ekibimizle bu linki tıklayarak iletişime geçebilirsiniz.