Skip to main content

CNB-MA Yatay Komite’nin 56. Toplantısı, yeni makine yönetmeliği ile ilgili birçok önemli konuyu ele aldı. Toplantıda, geçiş süreci, bildirilen kuruluşların rolü, EC tip inceleme sertifikalarının geçerliliği ve Kullanım İçin Tavsiyelerin (RFU’lar) onaylanması ve geri çekilmesi üzerine tartışmalar yapıldı.

Ana Tartışmalar ve Kararlar

1. Makine Yönetmeliği için Uyumlaştırılmış Standartların Kullanımı

• Mevcut Makine Direktifi standartlarının yeni Makine Yönetmeliği altında sertifika düzenlemek için uygulanabilirliği üzerine tartışmalar yapıldı. Yeni uyumlaştırılmış standartlar listesinin 2026 yazından önce yayınlanması hedeflendi. Geçiş süresi boyunca standartların nasıl uygulanacağı konusunda endişeler dile getirildi.

2. EC Tip İnceleme Sertifikalarının Geçerliliği
• Yeni makine yönetmeliği ışığında EC tip inceleme sertifikalarının geçerliliği önemli bir tartışma konusuydu. Komite, Yönerge altında düzenlenen EC Tip Muayene Sertifikalarının, yeni Makine Yönetmeliği tam olarak uygulanabilir hale geldiğindeki yasal durumunu tartıştı. 2027 sonrasında, yeni yönetmelik tam olarak uygulanabilir hale geldiğinde, bu sertifikaların geçerli kalıp kalmayacağı ana soruydu.

3. Kullanım İçin Tavsiyeler (RFU’lar)

• Toplantıda birçok RFU gözden geçirildi. Öne çıkan RFU’lar arasında mekanik presler, çöp toplama araçları ve gelişen davranışa sahip makinelerle ilgili olanlar vardı. Tartışmalar sonucunda belirli RFU’ların onaylanması, değiştirilmesi veya geri çekilmesine karar verildi.

4. Dijital Kullanım Talimatları
• Yeni makine yönetmeliği altında kullanım talimatlarının dijital formatlarda benimsenmesi olasılığı gündeme getirildi. Yönetmeliğin yalnızca 2027’den itibaren uygulanacak olması göz önünde bulundurularak, sektör için maliyet avantajları tanınırken hukuki ve pratik zorluklar da not edildi.

5. Sonraki Toplantı ve Ek Oturumlar
• Komite, sonraki toplantının zamanlaması ve Mayıs’tan önce ek bir toplantı yapılması olasılığı üzerine tartıştı. Bu toplantıları düzenlemekle ilgili lojistik ve sözleşme yönleri de ele alındı.

6. Siber Güvenlik, Yapay Zeka ve Makine Yönetmeliği
• Siber güvenlik ve yapay zekanın yeni makine yönetmeliğine olan ilgisi tartışıldı. Komite, bu alanlarda yönetmeliğin uygulanmasını destekleyecek yeni rehber belgelerin ihtiyacını kabul etti.

Sonuç

CNB-MA Yatay Komite’nin 56. Toplantısı, yeni makine yönetmeliğine geçiş sürecini ele almak açısından kritikti. Komitenin tartışmaları, net iletişim, etkili uygulama stratejileri ve çeşitli kritik noktalarda daha fazla açıklığa ihtiyaç olduğunu vurguladı. Toplantı, yeni düzenleyici çerçeveye sorunsuz bir geçiş sağlamak için sonraki tartışmaların ve kararların temelini attı.