Skip to main content

2023/1542/EU sayılı Bataryalar ve Atık Bataryalar Hakkındaki AB Tüzüğü  ve CE Belgelendirme Süreci

Bataryalar Hakkındaki AB Tüzüğü; Yeni Avrupa Birliği Yönetmeliği 2023/1542, 12 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe giren ve piller ile atık pillerle ilgili düzenlemeleri içeren bir mevzuattır. Bu yönetmelik, 2008/98/EC Direktifi ve 2019/1020/EU Yönetmeliği’ni değiştirerek ve 2006/66/EC Direktifi’ni yürürlükten kaldırarak, pillerin sürdürülebilirliği, performansı, güvenliği, toplanması, geri dönüşümü ve ikinci ömürleri hakkında kurallar belirler. Ayrıca, son kullanıcılar ve ekonomik operatörler için pil bilgileri hakkında düzenlemeler içerir​​​​.

Bataryalar ve Atık Bataryalar Hakkındaki AB Tüzüğü ve CE Belgelendirme Süreci

Bataryalar Hakkındaki Ab Tüzüğü yönetmeliği, tüm pil kategorilerine, yani taşınabilir pillere, başlangıç pillerine, hafif taşıt pillerine, elektrikli araç pillerine ve endüstriyel pillere uygulanmaktadır. Pilin şekli, hacmi, ağırlığı, tasarımı, malzeme bileşimi, tipi, kimyasal bileşimi, kullanım amacı veya amacına bakılmaksızın, diğer ürünlerin içine yerleştirilmiş veya eşlik etmesi planlanmış olsun veya olmasın, bu yönetmelik geçerlidir. Ayrıca, ürünlere entegre edilen veya ürünlere bağlanan pillere de uygulanır​​.

pil atık yönetmeliği

Yönetmelik, sürdürülebilirlik ve güvenlik gerekliliklerini, konformite konularını ve dijital pil pasaportunu içeren çeşitli bölümler içermektedir. Bu gereklilikler arasında, özellikle Avrupa Birliği pazarında satışa sunulacak ve kullanıma alınacak piller için sürdürülebilirlik, güvenlik, etiketleme ve bilgilendirme gereksinimleri yer almaktadır. Ayrıca, genişletilmiş üretici sorumluluğu, atık pil toplama ve işleme ile ilgili minimum gereklilikler ve raporlama da bu düzenleme kapsamındadır​​.

Bataryalar Hakkındaki Ab Tüzüğü düzenlemesinin 2024 yılının Şubat ayından itibaren uygulanmaya başlanması öngörülmektedir. Ancak, belirli istisnalar ve bu yönetmeliğin diğer hükümleri de dikkate alınmalıdır​​.

Eğer 2023/1542/EU  yönetmeliği ile ilgili  CE Belgelendirme ve uygunluk değerlendirme talepleriniz ile ilgili TESTPLUS  iletişime geçebilirsiniz.