Skip to main content

UKCA işareti ne zaman kullanılır?

Aşağıdakilerin tümü geçerliyse ,   1 Ocak 2022’den önce yeni UKCA işaretini kullanmanız gerekir . Eğer üretiminiz:

Büyük Britanya’daki pazar içinse,

UKCA işaretini gerektiren mevzuat kapsamında ise,

üçüncü taraf uygunluk değerlendirmesi gerektirir

1 Ocak 2021’den önce CE Belgesi verilen ürünler  UKCA uygunluk sertifikası kapsamındadır.

UKCA işaretinin yerleştirilmesi

Çoğu durumda, UKCA işaretini ürünün kendisine veya ambalajına uygulamanız gerekir. Bazı durumlarda, kılavuzlara veya diğer destekleyici dokümana yerleştirilebilir.

UKCA Belgesi için teknik dökümantasyon

Siz veya yetkili temsilciniz (ilgili mevzuatta izin verildiğinde), ürününüzün yasal gerekliliklere uygun olduğunu gösteren belgeleri saklamalısınız. Ürün piyasaya sürüldükten sonra 10 yıla kadar saklanmalıdır.

UKCA işaretinin kapsadığı ürün alanları

 • Oyuncak güvenliği
 • Eğlence araçları ve kişisel deniz taşıtları
 • Basit basınçlı kaplar
 • Elektromanyetik uyumluluk
 • Otomatik olmayan tartı aletleri
 • Ölçüm aletleri
 • Asansörler
 • ATEX
 • Radyo ekipmanı
 • Basınçlı ekipman
 • Kişisel koruyucu ekipman
 • Gaz aletleri
 • Makine
 • Açık havada kullanım için ekipman
 • Çevre dizaynı
 • Aerosoller
 • Alçak gerilim elektrik donanımı
 • Tehlikeli maddelerin kısıtlanması

UKCA işareti kapsamına giren ancak bazı özel kuralları olan ürünler:

 • Tıbbi cihazlar
 • demiryolu birlikte çalışabilirliği
 • inşaat ürünleri
 • sivil patlayıcılar

UKCA işareti ile ilgili geçiş önlemleri

Birçok ürün türü için (yukarıda listede olanlar), aşağıdaki geçiş önlemleri geçerlidir.

1 Ocak 2023’e kadar, çoğu ürün  için (özel kurallara tabi olanlar dışında), UKCA işaretini ürüne yapıştırılmış bir etikete veya beraberindeki bir belgeye ekleme seçeneğiniz vardır. Üretici, ithalatçı veya distribütör UKCA işaretinin kullanımdan sorumludur. UKCA işareti gerektiren ürünler bu işaret olmadan satışa sunulamaz. ( CE işaretinin 1 Ocak 2022’den önce kullanıldığı durumlar dışında ).

1 Ocak 2023’ten itibaren, UKCA işareti çoğu durumda doğrudan ürüne yapıştırılmalıdır. Bunu, bu tarihe hazır olan tasarım sürecinizde oluşturmaya şimdiden başlamalısınız.

UKCA Belgelendirilmesi , UKCA işaretlemesi, UKCA üretici beyanı ve self deklarasyonu hakkında hizmet almak için TESTPLUS teknik uzmanları ile irtibata geçebilirsiniz.

UKCA ile ilgili sıkça  sorulan sorular

 • İngiltere ve Avrupa Birliği’ne satılan ürünler aynı anda CE işareti ve UKCA işaretini taşımak zorunda mıdır?

Evet, eğer ürünlerinizi hem Avrupa Birliği hemde İngiltere’ye aynı anda satıyorsanız CE İşareti ve UKCA işaretini aynı anda iliştirmelisiniz.

 • CE belgelendirme ve UKCA belgelendirme için tek denetim yeterli olacak mıdır?

Sadece tek denetim UKCA ve CE belgelendirme için yeterli olacaktır. Harmonize standartlar birebir aynıdır.

 • CE işareti taşıyıp 1 Ocak 2022 tarihine kadar satılamış ürünler için UKCA işareti zorunlu olacak mıdır?

Hayır,  31/12/2020 tarihinden önce CE işareti taşıyan ürünler için geçerli olmayacaktır.

 • Bazı ürünlerin testleri İngiltere dışındaki laboratuvarda gerçekleştiriyor. Bu tip test raporları UKCA işaretlemesi için Kabul edilebilirmi?

Eğer 17025 akreditasyonlu bir laboratuvarda yapılıyorsa kabul edilir.