Skip to main content

CE işaretlemesi ile ilgili yapılan belgelendirme ve ürün uygunluk değerlendirme işlemlerinde en sık sorulan sorulardan birisi “CE Belgesi kaç yıl geçerlidir?”. Bu soruya cevap vermek uygulanan CE belgelendirme ve CE uygunluk değerlendirme prosedürlerine göre farklılık göstermekle beraber, CE Belgelendirmesini yapan onaylanmış kuruluşun inisiyatifinde de olabilir.

Genel olarak CE belgelendirme sektöründe Modül B belgeleri birçok direktifte 10 yıl olmak ile birlikte bir kısmında da 5 yıl olarak tanımlanmıştır. 2006/42/EC Makine Emniyeti Yönetmeliğinde CE belgesinin her beş yılda bir yenilenmesi gerektiği ile ilgili gereklilik mevcuttur.  Fakat çoğu direktifte Modül B belgesi ile ürüne CE işareti iliştirilemeyeceğinden, CE belgesinin yanına yıllık olarak Modül C, Modül D, Modül E belgeleri alınması gereklidir.

Ülkemizde Modül A CE Belgesi olarak aşağıdaki gibi verilen;

  • Attestion of Compliance (Uygunluk Onayı)
  • Certificate of Compliance (Uygunluk Sertifikası)
  • Verification of Compliance (Uygunluk Onayı) adı altında ürüne Modül B tarzı isteğe bağlı yapılmış test ve CE sertifikasyonlarının süresi CE Belgelendirme kuruluşunun iç prosedürüne göre 1 yıllık ve 3 yıllık olarak verilmektedir. Verilen bu geçerlilik süreleriyle ilgili herhangi bir dayanak yönetmelik ve standart maddesi yoktur.

TESTSPLUS olarak 2006/42/EC Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamında yapmış olduğumuz Modül A sertifikasyonlarında belge geçerlilik süresi 5 (beş) yıl ve yıllık denetim yoktur.

CE belgesi geçerlilik süresini etkileyen şartlar aşağıdaki gibidir;

  • Üreticinin ürünün tasarımı, fonksiyonelliğini değiştirmesi
  • Marka, model, adres değişikliği.
  • Ürünün tabi olduğu yönetmeliklerin ve standartların değişmesi.