Skip to main content

CE işaretini  kendiniz birinci  taraf olarak ürüne iliştirip CE  belgelendirmeyi kendiniz mi yapmayı  düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler.

Ürününüzü Avrupa Birliği ekonomik pazarına  satmadan önce, CE belgesini alıp CE işaretinin iliştirilmesi  gerekir. Üreticilerin ihracat aşamasında almaları gereken bir karar  bahsi geçen ürünün CE uygunluk değerlendirilmesinin birinci taraf olarak kendisi veya üçüncü tarafa bağımsız bir kuruluştan alınıp alınamayacağıdır. Self deklarasyon diye tabir edilen bu yöntemin gerçekten size uygun olup olmadığı, hangi durumlarda yapılmasının pratik açılardan uygun olacağını sizler için derledik.

Self deklarasyon (üretici uygunluk beyanı) nedir?

Adından da anlaşılacağı gibi, self deklarasyon , CE belgelendirme konularında  ürünlerinizin uygunluğunu kendinizin üretici veya ithalatçı olarak değerlendirdiği ve   uygunluk değerlendirmesi yapmayı, ürünün ilgili yönetmeliklere ve standartlara göre testlerini yapmayı ve  teknik dosya oluşturmayı ve tüm bunların uygun olması durumunda  uygunluk beyanı yayınlamayı ve ürününüze CE işareti logosunu iliştirmeyi içerir. Çoğu üreticiler, üçüncü bir taraf bir onaylanmış kuruluştan CE belgesi almak yerine , CE işaretini  kendi iç kontrolleriyle yapmış olduğu çalışmalara istinaden ekleyebilir. Burada dikkat edilmesi gereken konu, ürünle ilgili tüm teknik şartnamelere hakim olmak ve test ve uygunluk değerlendirme işlemini doğru yapabilmek.

Ürünüm için CE İşaretini Nasıl Alırım?

Self deklarasyonun gerçekten ilerlemek  istediğiniz yol olup olmadığına karar vermeden önce, CE işaretini ürününüze yapıştırmanın ne anlama geldiğini gözden geçirelim. Avrupa Komisyonu’na göre, üreticiler şu 6 adımı takip etmelidir:

 • Uygulanabilir direktif (ler)i ve uyumlaştırılmış standartları belirleyin.
 • Ürüne özgü gereksinimleri doğrulayın.
 • Bağımsız bir uygunluk değerlendirmesinin (bir onaylanmış kuruluş tarafından) gerekli olup olmadığını belirleyin.
 • Ürünü uygun ve kalibrasyonu yapılmış test cihazları ile  test edin ve uygunluğunu kontrol edin.
 • Gerekli teknik dosyayı hazırlayın ve gerektiğinde yetkili mercilere sunmak üzere hazır bulundurun.
 • CE işareti logosunu yapıştırın ve uygunluk beyanını düzenleyin

Ürünümü Kendi Kendime Onaylayabilir Miyim?

Çoğu durumda, bir onaylanmış kuruluş tarafından bir uygunluk değerlendirmesi gerekli değilse, üreticiler ürünlerini kendileri onaylayabilir (uygunluk değerlendirmesi sırasında Avrupa uyumlaştırılmış standartlarını uyguladıkları sürece). Örneğin, elektrikli cihazlar, bazı basınçlı ekipmanlar, yapı malzemelerinin bazıları ve Class  I steril olmayan  tıbbi cihazların çoğu, onaylanmış bir kuruluş gerektirmez. Bununla birlikte, makinelerin, elektronik cihazların, tıbbi cihazların veya inşaat ürünlerinin sertifikasyonu için onaylanmış bir kuruluşa ihtiyaç olup olmadığını belirlemek bile karmaşıktır . Ürünlerinizin hangi grupta olduğunu belirlemek için TESTPLUS teknik ekibimizden ücretsiz destek alabilirsiniz.

Ürünümü Kendim Onaylamalı Mıyım?

CE işareti self deklarasyon yönteminde , herhangi bir üçüncü bir tarafla çalışmanın ek maliyetlerinden kaçınacağını düşünen üreticiler için cazip gelebilir. Bununla birlikte, CE işaretleme ve CE belgelendirme  direktifleri ve test süreçleri herkesin bildiği gibi oldukça karmaşıktır. Sorumluluk almanız  gereken aşağıdaki adımları göz önünde bulundurmanız gerekmektedir:

 • Ürününüz için geçerli yasal çerçeveyi tanımlamak
 • Ürününüz için hangi değerlendirmelerin gerekli olduğunu belirlemek
 • İç kontrolleri  gerçekleştirmek, testleri uygun şekilde yapmak.

Bu adımlar sıkıcı ve zaman alıcı olabilir ve ürününüz pazara erişime hazır olduğunda zaman çok önemlidir. Elektronik ve makinelerin test süreçleri karmaşıktır ve hangi test tesislerinin uygun olduğunu bilmemek oldukça pahalı bir hata olabilir. Sertifikasyon uzmanlarımız, ürününüze özel, uyumluluğu garanti eden gerçek  bir CE işaretleme ve CE belgelendirme prosedürü yürütür. Siz diğer konulara odaklanırken ürününüzün kalitesini ve güvenliğini sağlamak için gereken adımları gerçekleştirirler. Bu nedenle, ürününüzün pazara rakiplerinizden önce girmesini   istiyorsanız, kapsamlı ve verimli bir sertifika süreci için üçüncü bir tarafla çalışmak en iyisidir.

Üçüncü Taraf Bir Onaylanmış Kuruluş Nasıl Yardımcı Olabilir?

Sertifikasyon ve   test konusunda uzmanlığa sahip şirketler, CE belgelendirmeyi  kendiniz yapmanız ve CE işaretini iliştirme için zamandan tasarruf etmenize faydalı olur . Ayrıca, ürününüzün ilgili standartların gerekliliklerinin  karşılanmaması durumunda ceza olasılığını ve diğer karmaşıklıkları ortadan kaldırırlar. Üçüncü taraflar, aşağıdakileri sağlayarak verimli bir CE sertifikasyonu süreci sağlar:

 • Sertifikasyon konusunda uzmanlık ve standartların bilgisi
 • Teknik kayıt tutmada ustalık
 • CE işaretleme ve CE Belgelendirmede zaman çizelgeleri hakkında bilgi sahibi
 • Dokümantasyondaki teknik dili deşifre etme yeteneği
 • Hızlı pazar erişiminin güvencesi
 • Ürün uygunluğunun önemi konusunda farkındalık

Üçüncü Şahıs CE Belgelendirmede Onaylanmış Kuruluşun  Faydaları Nedir?

Üretici olarak, ürününüzü piyasaya sürmeden önce AB güvenlik gereksinimlerini karşıladığından emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır. Tek başınıza ya da üçüncü bir tarafın dahil olup olmaması sizin kararınızdır. Ancak CE sertifikasyonu, yoğun zaman alan  ve karmaşık bir süreçtir. Ürününüzün teknik uyumluluk standartlarını ve yönetmeliklerini karşıladığından emin olmak, gelecekteki kullanıcıların güvenliği ve bir üretici olarak sorumluluktan kaçınmak için çok önemlidir. Bu alandaki uzmanlarla çalışmak, bir ürünü piyasaya sürerken zaman ve enerji açısından paha biçilemez durumlardan  tasarruf sağlar.

CE işareti ve CE Belgelendirme ile ilgili sorularınız mı var? Yardım etmek için buradayız. İster ürün CE sertifikasyonu dünyasında yeni olun, ister sürecin belirli bir bölümü ile ilgili sorularınız olsun, ürününüzün CE işaretini ve CE Belgesini hızlı, doğru  ve verimli bir şekilde almak için bizimle iletişime geçin.