Skip to main content

Drone (İnsansız Hava Taşıtı)  İçin CE Belgesi Nasıl Alınır?

(EU) 2019/945 insansız hava taşıtı sistemleri ve insansız hava taşıtı sistemleri ile ilgili yönetmelik fiilen yürürlüğe girdi. Drone CE belgelendirmenin , 2024 yılı başına  kadar, bir önceki mevzuatın gerekliliklerini yerine getirerek AB pazarına girme şansınız hala var, ancak yeni Yönetmelik kapsamında Drone CE belgelendirmenin mümkün olduğunca erken yapılmasını tavsiye edilir.

1 Ocak 2024 tarihinde Droneların Avrupa Birliği’ne satılabilmesi için CE Belgelendirme işleminin tamamlanması gerekecek.

Drone Ce Belgesi Kategoriler ve Sınıflandırma

(EU) 2019/945, droneları 7 sınıfa (CO-C6) ayırır ve CE işareti   sertifika gereksinimlerini düzenler.

 C0 Sınıf Dronlar

 • 250 g’dan az yük dahil “Maximun Kalkış Ağırlığı”
 • 19 m/s düz uçuşta maksimum hıza sahip olmak;
 • Kalkış noktasının üzerinde ulaşılabilecek maksimum yüksekliği 120 m ile sınırlandırılmalı veya yüzeyin üzerindeki veya kalkış noktasının üzerindeki yüksekliği 120 m ile sınırlayan bir sistemle donatılmalıdır;
 • Elektrikle besleniyorsa, nominal voltaj 24 V doğru akımı (DC) veya eşdeğer alternatif akım (AC) voltajını geçmemelidir.

C1 Sınıf Dronlar

 • 900 g’dan az yük dahil “Maksimun Kalkış Ağırlığı”na (MTOM) sahip olacaktır;
 • 19 m/s düz uçuşta maksimum hıza sahip olmak;
 • 120 m ile sınırlı kalkış noktası üzerinde maksimum ulaşılabilir yüksekliğe sahip olmalı veya yüzeyin üzerindeki veya kalkış noktasının üzerindeki yüksekliği uzak pilot tarafından seçilebilen bir değerle sınırlayan bir sistemle donatılmış olmalıdır; ikinci durumda, uzak pilota uçuş sırasında UA’nın yüzey veya kalkış noktası üzerindeki yüksekliği hakkında net bilgi verilecektir;

C2 Sınıf Dronlar

 • Yük dahil olmak üzere 4 kg’dan az “Maksimun Kalkış Ağırlığına” (MTOM) sahip olmak;
 • Emniyetli bir şekilde uçacak şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir ve imalatçının talimatlarına uygun bir pilot tarafından emniyetli bir şekilde kontrol edilebilir;
 • Kalkış noktasının üzerinde ulaşılabilecek maksimum yüksekliği 120 m ile sınırlandırılmalı veya yüzeyin üzerindeki veya kalkış noktasının üzerindeki yüksekliği uzak pilot tarafından seçilebilen bir değerle sınırlayan bir sistemle donatılmalıdır; ikinci durumda, uzak pilota uçuş sırasında UA’nın yüzey veya kalkış noktası üzerindeki yüksekliği hakkında net bilgi verilecektir;
 • Elektrikle besleniyorsa, nominal voltaj 48 V DC’yi veya eşdeğer AC voltajını geçmemelidir; erişilebilir kısımları 48 V DC’yi veya eşdeğer AC voltajını geçmemelidir; UAS hasar görse dahi üretilen voltaj ve akım kombinasyonunun herhangi bir riske veya zararlı elektrik çarpmasına yol açmaması sağlanmadıkça dahili voltajlar 48 V DC veya eşdeğer AC voltajı geçmemelidir.

C3 Sınıf Dronlar

 • Yük dahil olmak üzere 25 kg’dan az “Maksimun Kalkış Ağırlığına” (MTOM) sahip olmak;
 • Emniyetli bir şekilde uçacak şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir ve imalatçının talimatlarına uygun bir pilot tarafından emniyetli bir şekilde kontrol edilebilir;
 • Kalkış noktasının üzerinde ulaşılabilecek maksimum yüksekliği 120 m ile sınırlandırılmalı veya yüzeyin üzerindeki veya kalkış noktasının üzerindeki yüksekliği uzak pilot tarafından seçilebilen bir değerle sınırlayan bir sistemle donatılmalıdır; ikinci durumda, uzak pilota uçuş sırasında UA’nın yüzey veya kalkış noktası üzerindeki yüksekliği hakkında net bilgi verilecektir;
 • Elektrikle besleniyorsa, nominal voltaj 48 V DC’yi veya eşdeğer AC voltajını geçmemelidir; erişilebilir kısımları 48 V DC’yi veya eşdeğer AC voltajını geçmemelidir; UAS hasar görse dahi üretilen voltaj ve akım kombinasyonunun herhangi bir riske veya zararlı elektrik çarpmasına yol açmaması sağlanmadıkça dahili voltajlar 48 V DC veya eşdeğer AC voltajı geçmemelidir.

C4 Sınıf Dronlar

 • Yük dahil olmak üzere 25 kg’dan az bir “Maksimun Kalkış Ağırlığı”na (MTOM) sahip olmak
 • Emniyetli uçuş yapacak şekilde tasarlanıp imal edilmiş, otomatik kontrol modlarına sahip olmayacak;
 • UA’nın özelliklerini (UA’nın kütlesi ve “Maksimun Kalkış Ağırlığı” (MTOM) dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) ve yükü de dahil olmak üzere ve davranışının bir tanımını sağlayan bir kullanıcı kılavuzu ile piyasaya arz edilmelidir. veri bağlantısının kaybı durumunda UA’nın açıklaması), açık operasyonel talimatlar ve operasyonel sınırlamalar (meteorolojik koşullar ve gündüz/gece operasyonları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve ayrıca UAS operasyonlarıyla ilgili tüm risklerin uygun bir açıklaması

Drone Ce Belgesi Belgelendirme ve testleri sürecinde TESTPLUS Teknik Uzman kadrosu ile iletişime geçip, tekliflendirme ve belgelendirme süreci ile ilgili destek alabilirsiniz.