Skip to main content

EMC TESTİ – EN 61000-4-4 – BURST Electrical Fast Transient Test Elektriksel Hızlı Geçici Rejim Bağışıklık Testi

EMC Burst Testi amacı elektrikli ve elektronik cihazların, küçük endüktif yüklerin ya da kontrol düzenlerinin anahtarlanması sonucu oluşan kısa süreli geçişlerdeki performans gecikmelerinin tespit edilmesidir. EMC test laboratuarlarında uygulanan BURST testi 2014/30/EC Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi kapsamındaki EN 61000-4-4 Harmonize standardın dan yararlanılarak yapılmaktadır. Bu standart ile ürünün elektriksel hızlı geçici/patlama Bağışıklık testi, besleme, sinyal, kontrol ve topraklama bağlantı noktalarında elektrikli hızlı geçici / patlamalara maruz kaldığında ürünün performansını değerlendirmek için ortak ve tekrarlanabilir bir temel oluşturur. Tüm ekipman testleri, monte edilen kasaya mümkün olduğunca yakın bir konfigürasyonda yapılmalıdır. EMC testi yapılacak olan ekipman Zemin Referans Düzlemine yerleştirilir. Bu tablo, açık devre koşulundaki voltajın genliğinin ve ürüne enjekte edilen impulsların tekrarlama oranının ayrıntılarını verir.

Hafif sanayi ekipmanlarında, gerçek tehditleri simüle etmek için test seviyesi 2 (1kV ve 5kHz), Ağır sanayi ekipmanlarında ise test seviyesi 3 (2kV ve 5kHz)’olarak belirlenmiştir. Deney tesisi 0,1 m yüksekliğinde bir yalıtım desteğine sahiptir. CTP’nin minimum alanı 1m x 1m olmalıdır. Test edilecek portlar AC Besleme, DC Besleme, İşaret Hatları (Sinyal kabloları)’dır. Testin uygulandığı portların kabloları 0,5 m uzunluğunda olmalıdır. 0,5 m’yi aşan kablo demetlenmelidir. Test kablosu diğer test edilmemiş portların ürün kablolarından ayrı olarak yerleştirilmelidir. Tüm kablolar yalıtım desteğine yerleştirilmelidir. Test süreci boyunca test altındaki ekipmana 300 ms periyotlarda, 15 ms aralıklarda pik değerlerde pozitif ve negatif polarize yük uygulanıp, geriye kalan zamanda deşarjına izin veriliyor. Deney süresi ise toplamda 60 sn olarak belirlenmektedir. Ürün kullanılacağı yere göre sınıflandırma yapılmaktadır. Sınıflandırma bir bakıma EMC testi’nin sonucudur. Elektromanyetik Uyumluluk Test ve Ölçümlerine bağlı olarak gerçekleştirilen Bağışıklık Testlerinin değerlendirilmesi performans kriterlerine bağlıdır. Performans kriterleri dört aşamadan oluşmaktadır.

EMC BURST TESTİ

Performans değerlendirmesinden önce ürünün çalışma şekli belirtilmelidir. Bu çalışma şekline göre EMC testleri esnasında gözlem yapılarak herhangi bir değişiklik olup olmadığı gözlemlenmektedir. Yapılan gözlem sonucuna göre kriter belirlenip test sonucu ortaya çıkmaktadır.